Alexander Holmberg

Alexander Holmberg - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Tydlig kommunikation och att göra det svåra enkelt. 

Alexander Holmberg har en bakgrund i journalistiken och som chef på olika bolag i mediebranschen. Idag är Alexander föreläsare samt coach och arbetar med att göra det svåra enklare. Han hjälper såväl individer som organisationer att kommunicera på ett inkännande och tydligt sätt.

Nyfikenheten på andra former av kommunikation, framför allt den mellanmänskliga kommunikationen, blev inledningen på Alexander Holmbergs karriär som coach, föreläsare och utbildare. Han är certifierad integrativ coach och certifierad inom NLP. Därutöver har han studerat olika beteendevetenskapliga ämnen, allt för att få så handfasta perspektiv på kommunikation som möjligt.

Kommunikation kan vara enkel. Den kan vara svår. Det beror på vad vi gör den till. Många av oss har en tendens att krångla till det när vi kommunicerar. Då blir det vi ville ha sagt, kanske en ganska okomplicerad sak från början, betydligt svårare för den som lyssnar att ta till sig. Så ska det ju inte vara!

Fokus i hans föreläsningar ligger på  kommunikation och ledarskap anpassat till den nivå gruppen av chefer befinner sig på. Alexander har ett särskilt stort intresse för ledarskap i en roll som mellanchef. ”Mellanchefen är en funktion som är i kläm med förväntningar från medarbetare, krav på leverans från verksamheten och otydliga direktiv från top management”. Det är oftast så det ser ut för den svenska mellanchefen berättar Alexander och förändring kommer inifrån. När mellanchefens kunskap att leda och kommunicera stärks, så kommer resultatet snabbt och bättre fokus uppstår.

Alexander varvar föreläsningar med tydliga konkreta verktyg och erfarenheter från verkligheten. Han har även stor erfarenhet av ledarskapsutbildningar och coachning av ledningsgrupper och chefer. Nedan finns några exempel på Alexanders föreläsningar och utbildningar:

  • Det tydliga ledarskapet
  • En lyckad miss- om hur du misslyckas som ledare
  • Effektiv målstyrning
  • Språkmönster
  • Att leda modigt

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.