Bara sett början på utvecklingen inom AI-området

AmerMohammed_forelasare_speakersandfriends

Amer Mohammed föreläser om hur du kan förstå dina kunder bättre med hjälp av AI.

Amer har gjort ett antal mycket uppskattade föreläsningar för våra kunder på senare tid. Hans absoluta styrka är att han på ett enkelt och rakt sätt beskriver vad som måste och vilken grund som måste byggas i framtida organisationer. För att förtydliga budskapet ytterligare tittar Amer bakåt i tiden och tar upp några av de stora milstolparna i mänsklighetens historia. Under sina föreläsningar drar han paralleller med händelser som upptäckten av eld och el till penicillin och internet. Sånt som drivit samhället framåt och ibland så kraftfullt att det till och med påverkat vår biologi.

Frågan vad organisationer ska göra för hänga med i utvecklingen är egentligen även denna fråga samma som den alltid varit. Enligt Amer handlar det om att bättre kunna förstå kunder, medborgare eller medlemmar. För att utveckla den bästa användarupplevelsen är den viktigaste kompetensen enligt Amer att medarbetare har rätt digitalt framtidstänk. Idag är det inte lika angeläget var du som kund exempelvis handlar din mat, utan mer att du får leverans på specifika dagar och att produkterna finns tillgängliga på ett och samma ställe. Att kunna förutse kunders beteenden och behov i framtiden är viktiga egenskaper att besitta.

Amer hävdar, självklart tillsammans med ett antal andra experter på området, att artificiell intelligens kommer bli större än alla de tidigare händelserna tillsammans på mänsklighetens tidslinje och att det i sin tur kommer skapa än bättre användarupplevelser på företag.

Vill ni veta mer om hur Amer kan anpassa sin föreläsning med utgångspunkt från era medarbetare och kunder? Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för fortsatt diskussion!