Daniel Mendoza

Daniel Mendoza - Föreläsare

Att skapa engagemang

Brandkår, skolor, kommuner, näringslivsträffar, fastighetsbolag, sjukhusavdelningar, länsstyrelser, hotellkedjor, kvinnohus, privatpersoner och otaliga andra har genom åren bokat en inspirerande föreläsning med Daniel. Hans strävan med föreläsningarna är att bidra till samhällen där vi är snälla och kärleksfulla mot oss själva och varandra. Där vi också som individer förstår att vi alla har ett val för hur vi vill vara som medmänniskor, som kollegor, som föräldrar, som vänner och så vidare. Det valet handlar mycket om vad vi matar våra hjärnor med och vad vi sen väljer att mata samhället med.

Under alla Daniels föreläsningar fokuserar han på vikten av tillit, godhet och att vara snäll. Han gör det genom att berätta anekdoter från sitt liv, från sin mycket mörka barndom och de val han gjorde för att bli fri från sitt arv och för att inte fastna i det negativa bruset och inte heller leva i hat och vrede.

Genom sina föreläsningar vill Daniel inspirera och ge insikter man kan ta med sig, som förhoppningsvis räcker länge, kanske hela livet. Föreläsningarnas uppgift är att skapa insikter som ger medvetenhet. Medvetenhet om att vi som individer kan påverka. Det ger optimism. Medveten optimism. Att medvetet påverka genom sitt sätt att tänka och agera, är första steget mot engagemang. Att sätta mål för engagemanget är att göra det konstruktivt. Konstruktivt engagemang. Engagemang är idag en förutsättning för ökad livskvalitet för alla varelser på vår jord.

Alla Daniels föreläsningar grundar sig i hans egen historia och i hans engagemang med att sprida medveten optimism och framtidstro. Alla Daniels föreläsningar är från hjärtat, utan manus, utan tekniska hjälpmedel eller annat.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.