Speakers&friends nu medlemmar i IASB

IASB membership certificate - Speakers&friends

De mest framstående talarbyråerna runt om i världen är medlemmar i IASB, den internationella organisationen för talarbyråer. Efter en rad bokningar av internationella föreläsare, samt bokningar av svenska föreläsare och moderatorer för uppdrag på internationella scener, kan Speakers&friends nu ställa sig till den erkända skaran av byråer som tas in i IASB. 

Vid bokning av kända internationella föreläsare är det inte ovanligt att dessa representeras av en byrå som kräver att internationella bokningar görs genom en annan byrå i det land uppdraget genomförs. För att garantera hög kvalitet för kund genom hela bokningsprocessen krävs ofta att båda byråerna är anslutna till IASB. Speakers&friends är numera den enda byrån i norden som är medlem i IASB. Detta medför att vi kommer att ta in fler internationella föreläsare till norden. Det blir möjligt att boka internationella föreläsare som exempelvis Barack Obama, Amy Cuddy och Steve Wozniak. Det är inte ovanligt att namn syns på andra byråers hemsidor men vägen till bokning är ofta inte möjlig eller i alla fall mycket omständig. Genom vårt medlemsskap i IASB blir bokningsprocessen av internationella föreläsare mycket enklare.

Hör gärna av dig till oss så berätta vi mer om bokning av internationella föreläsare!