Eva Gyllensvaan

Eva Gyllensvaan - Föreläsning

Bemötande, interkulturell kommunikation och teamutveckling.

Eva Gyllensvaan är psykolog och en flitigt anlitad föreläsare sedan mer än ett decennium och hon inspirerar och förmedlar kunskaper inom bemötande och kommunikation. Hennes föreläsningar är fartfyllda och en härlig blandning av teori och praktik. Deltagarna får med sig en rejäl dos nya praktiska kunskaper att använda i sitt arbete varje dag. Fakta blandas med anekdoter, egna erfarenheter, kreativa övningar, glada skratt och aha- upplevelser, allt i ett medryckande tempo där ingen kan sitta oberörd.

Hennes intresse för människor och kommunikation har varit en röd tråd genom livet och tagit henne ut på svindlande äventyr runt om i världen. I botten har hon en gedigen beteendevetenskaplig utbildning och är psykolog. Hon har också djupa kunskaper inom det interkulturella området

Genom sitt arbete på SAS har Eva 20 års erfarenhet av kundrelationer och hon har en omfattande erfarenhet att ösa ur. När Eva talar om professionellt kundbemötande får åhöraren värdefulla insikter, både om professionellt bemötande i allmänhet och om sin egen potential. Man får exempelvis veta hur man utvecklar kundbemötandet för att hänga med i utvecklingen, hur man bemöter olika typer av kunder och hur man hanterar “besvärliga kunder”.

I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål. Dagens kunder är krävande men framtidens kunder kommer att ställa ännu högre krav!

Hon vänder sig till all personal med kundkontakt oavsett om kunden är extern eller finns i den egna organisationen. Verksamheterna kan variera, i tidigare uppdrag har hon utbildat bland andra frontlinjepersonal, säljare, receptionister, sjukvårdspersonal och bibliotekarier till professionella kundbemötare. Uppdragsgivarna återfinns både inom privat och offentlig sektor.

Eva arbetar också med föreläsningar och workshops i teambuildning / arbetsgruppsutveckling. Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte 2 + 2 = 4, nej det är plötsligt 5! Snabbt och effektivt får deltagarna kunskaper och redskap man behöver för att skapa ett effektivt team, kunskap om teams utvecklingsfaser, medlemmarnas roller, hur man löser konflikter, motivation, förändringsprocesser, stress och hur man ger positiv/negativ feedback. Aktuell teori blandas med praktiska övningar och diskussioner.

På hennes palett finns också interkulturell kommunikation som är ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Här får man veta hur man möter människor från andra kulturer på ett framgångsrikt sätt och hur man undviker att trampa i klaveret. Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen.

Nedan finns utgångspunkterna för Evas föreläsningar:

Kundbemötande/kundvård
Inom området kundbemötande/ kundvård får man t.ex. veta hur man utvecklar kundbemötandet, hur man bemöter olika typer av kunder och hur man hanterar “besvärliga kunder”. I en värld där både konsumtionen och konkurrensen ökar är förmågan att bemöta kunden på ett professionellt sätt ett av framtidens viktigaste konkurrensvapen. För att vara konkurrenskraftig krävs att man förstår kundernas behov och önskemål. Dagens kunder är krävande men framtidens kunder kommer att ställa ännu högre krav!

Teambuilding
Människan är en social varelse och det är tillsammans med andra som vi skapar och utvecklar identitet, glädje och kunskap. När man arbetar tillsammans är teamets resultat beroende av individernas samverkan med varandra. I ett väl fungerande team är inte 2 + 2 = 4, nej det är plötsligt 5! Eva ger seminarier och kurser där man snabbt och effektivt får de kunskaper och redskap man behöver för att skapa ett effektivt team. I kursen/seminariet ingår bl.a. kunskap om hur man bygger teamet, teamets utvecklingsfaser, medlemmarnas roller, hur man löser konflikter, motivation, förändringsprocesser, stress, positivt tänkande och hur man ger positiv/negativ feedback. Föreläsningar blandas med praktiska övningar, diskussioner och självtester.

Interkulturell kommunikation
är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Här får man veta hur man möter människor från andra kulturer på ett framgångsrikt sätt och hur man undviker att trampa i klaveret. Tidigare räckte det med att veta vad grannen tyckte och tänkte, idag måste man förstå människor från hela världen. Denna kunskap är ett av de viktigaste strategiska verktygen för att organisationer ska lyckas i framtiden. Det handlar både om möten på hemmaplan och ute i världen. Att förstå och hantera medarbetare från andra kulturer, att känna till seder och traditioner i leverantörens kultur, eller att veta hur kunderna på andra sidan jorden resonerar, blir nödvändiga kunskaper i vår multietniska värld. Att förstå sitt eget kulturella beteende är en annan viktig aspekt. Hur gör man för att skapa ett gott intryck i internationella sammanhang? Genom att känna till de utmärkande dragen i den svenska kulturen och hur den ter sig i jämförelse med andra kulturer, blir man tryggare i det interkulturella mötet.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.