Mia Hultman

Mia Hultman - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Framtid och förändring, men hur?

Mia Hultman är en mycket uppskattad föreläsare samt processledare med inriktning på kommunikation, värderingsarbete och förändringsprocesser. Med specialistkompetens inom dessa områden förmedlar Mia i sina föreläsningar inspirerande tankar och nya perspektiv kring värderingar, förändringar och organisationsutveckling.

Mia kombinerar ingredienser från verkliga livet, händelser och erfarenheter från coachuppdrag inom idrotten blandat med värdefulla lärdomar från förändrings- och värderingsprocesser från näringsliv och offentlig sektor. Hon föreläser om värderingarna som styr såväl våra liv som olika organisationer och låter åhörarna fundera på sina egna värderingar. Föreläsningarna förmedlar konkreta tips, glädje, aha-upplevelser och stor delaktighet. Mia är även en erfaren processledare och tillför värdefull extern kompetens för att komma vidare i processer och för att ta sig igenom utmaningar ni som grupp eller organisation ställs inför.

Förändring = framtid! Men hur gör jag?
En föreläsning där frågetecknet efter ”hur” rätas ut till ett utropstecken. Mias långa erfarenhet av arbete med värderingsprocesser ger föreläsningen tyngd. Den röda tråden utgörs av case hämtat från verkligheten som varit framgångsrika. Du får följa med på en vindlande förändringsresa, kantad av såväl framgångsfaktorer som stora utmaningar. Bränslet under resan är den stora genomslagskraft värderingarna har haft i allt från målarbete till beslut och handlingar i vardagen. Värderingar berör alla. Under föreläsningen får du ta del av framgångsnycklarna till hur du gör det.

Förändringar – drabbar det bara mig eller händer det andra också?
En del förändringar längtar vi efter, andra försöker vi undvika. Det viktiga är att ta vara på den kraft som finns i varje unik process. Mia menar att en verksamhet med enkla och tydliga förändringsnycklar kan säkerställa att utvecklingen blir en del av vardagen. Det stärker resan mot uppsatta mål. Föreläsningen stimulerar tanken att varje individ, med rätt nycklar, aktivt kan bidra i en förändringsprocess.

En värdefull stund
Vad är det som styr vår dagliga verksamhet? Enligt Mias övertygelse är det affärskritiskt att ha tydliga värderingar i en verksamhet. Självklart är det visioner och affärsidéer, mål och strategier som ytterst anger färdriktningen, men det är individens egna värderingar som till stor del styr vårt agerande och våra val i vardagen. Det i sin tur påverkar om vi lyckas eller misslyckas. Värderingar i en verksamhet skapar tydlighet och trygghet gentemot medarbetarna. Det ger varje medarbetare möjlighet att anpassa sitt agerande till varje enskild situation.
I föreläsningen En Värdefull Stund blandas egenupplevda berättelser, bland annat från Mias arbete som coach vid landskamper med Sveriges bästa flickjuniorer, med erfarenheter från värderingsprocesser i stora svenska och internationella verksamheter. Föreläsningen kan vid önskemål spetsas med hur man stärker självförtroende och självkänsla.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.