Moderator

Speakers&friends samarbetar med ett stort antal moderatorer som lyfter ert evenemang. I många fall är det kända namn med erfarenhet av att leda tv- och radioprogram, men det kan också vara moderatorer med mer inriktad specialistkompetens. Ibland använder vi även moderatorerna som mötesproducenter eller för att driva kommunikationen inför ett event.

Lisa Kirsebom

Moderator med specialkompetens inom medicin och bioteknik Lisa Kirsebom är en erfaren moderator som...