Moderator

Speakers&friends samarbetar med ett stort antal moderatorer som lyfter ert evenemang. I många fall är det kända namn med erfarenhet av att leda tv- och radioprogram, men det kan också vara moderatorer med mer inriktad specialistkompetens. Ibland använder vi även moderatorerna som mötesproducenter eller för att driva kommunikationen inför ett event.

Lisa Kirsebom - föreläsare - Speakers&friends

Lisa Kirsebom

Moderator med specialkompetens inom medicin och bioteknik Lisa Kirsebom är en erfaren moderator som...