Simon Elvnäs

Simon Elvnäs - Föreläsning

Du vill, du kan, du misslyckas.

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi, föreläsare och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver Simon ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer. 

Forskningen drivs av ett engagemang att finna vägar för hållbar och evidensbaserad beteendeutveckling i verksamheter och organisationer. Med en unik och interaktiv forskningsmetodik har Simon Elvnäs studerat ledares agerande i många olika typer av verksamheter. Ny och viktig kunskap har utvecklats som kan öka effekten av ledarskapet i linje med verksamhetens mål. Forskningen tar sin utgångspunkt både från ett organisations- och individperspektiv, med målet att skapa goda arbetsvillkor och effektiva verksamheter.

Föreläsningar:

Du vill, du kan, du misslyckas
Denna föreläsning handlar om ledarskap och nya arbetsmetoder. Den som har för avsikt att påverka andra människors arbetsutövande har all anledning att förstå vad som behövs för att lyckas där många misslyckas.
Ledarskap går bekant under många namn: change management, TQM, lean, agilt ledarskap, performance management, listan kan göras lång. Men vad är det som hindrar dig som chef att utöva det ledarskap du vill? Hur kan du övervinna dessa hinder? Finns det något du gör som du bör göra mer av för att nå önskad effekt? Möt Simon Elvnäs i en både konkret och inspirerande föreläsning om nydanande arbetsmetoder och ledarskap.

Det medvetna ledarskapet
Det visar sig vara stor skillnad mellan vad chefer tror att de gör och vad de faktiskt gör. Vad gör då chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna? Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande? I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det effektivt samt hur chefer måste kunna skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt. Att förstå vad som driver människor och beteenden är centralt för att som ledare kunna skapa motivation, engagemang och delaktighet – för att kunna utveckla arbetet på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna. Simon Elvnäs föreläsning ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.