Ämne - mångfald

Alexandra Berg - Föreläsare / Föreläsning

Alexandra Berg

Viktigt på riktigt. Alexandra Berg är en uppskattad föreläsare både i Sverige och Internationellt...

Shanga Aziz - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends

Shanga Aziz

Tack Donald Trump! Föreläsningen ”Tack Donald Trump” är en inspirationsföreläsning och...