Ämne - mångfald

Alexandra Berg - Föreläsare / Föreläsning

Alexandra Berg

Viktigt på riktigt. Alexandra Berg är en uppskattad föreläsare både i Sverige och Internationellt...

Shanga Aziz - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends

Shanga Aziz

Tack Donald Trump! Föreläsningen ”Tack Donald Trump” är en inspirationsföreläsning och...

Carlos Rojas - Föreläsning

Carlos Rojas

Var går gränsen? Om flyktingmottagande, öppna hjärtan och systemkollaps. Carlos Rojas är analyschef...