Workshop

Idag är blir det allt vanligare att våra kunder vill fördjupa sig inom ett område eller belysa en frågeställning från ett annat och externt perspektiv. Detta kan göras som en del i ett större upplägg, som en enskild workshop eller som en påbyggnad på en föreläsning. Speakers&friends har ett stort nätverk av specialister som utvecklat olika metoder för att arbeta vidare med en fråga i olika former av grupperingar. Det kan göras i mindre format men vi har även intressanta lösningar för storsalsformat. I vissa fall utgår vi från mer fast koncept och i vissa fall blir formatet mer dialogbaserat och anpassat efter de behov som finns hos deltagarna. Kontakta gärna oss på Speakers&friends för att diskutera vilket upplägg och vilken processledare eller föreläsare som kan passa er.

Johan Book - Föreläsare - Föreläsning

Johan Book

Den ädla konsten att skapa effektiva team! Johan Book har femton års erfarenhet av att utveckla team, chefer och ledningsgrupper. Han har erfarenhet från både näringsliv, kommun och statliga myndigheter och håller både föreläsningar, workshops...

Eva Gyllensvaan - Föreläsning

Eva Gyllensvaan

Bemötande, kommunikation och teamutveckling. Eva Gyllensvaan är en flitigt anlitad föreläsare sedan mer än ett decennium och hon inspirerar och förmedlar kunskaper inom bemötande och kommunikation. Hennes föreläsningar är fartfyllda och en...

Johan Norén - Föreläsare - Föreläsning

Johan Norén

Bli inte bitter, bli bättre. Träna För Hjärnan är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och betydelsen av att vårda det friska.  Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress...

Per Schlingman - Förelasning

Per Schlingmann

Digital Express. Per är en erfaren talare och berör ämnen som ledarskap, strategisk kommunikation, varumärken, förändringsprocesser, politik och retorik. Han har en unik erfarenhet från ledande positioner inom såväl politik som näringsliv. Hans...

Thimon De Jong - Föreläsning

Thimon De Jong

Future proof your strategy. What does future change mean for leadership & business strategy? Thimon is an expert on future change and is known for his entertaining presentations and workshops that are both academic and practical. He has...

Svante Randlert - Föreläsning

Svante Randlert

Så attraherar du kunder och medarbetare. Svante Randlert är Business & People Advisor på Academic Work, och är en av Sveriges mest anlitade konsulter inom ämnet. Svante arbetar dagligen med att hjälpa Sveriges största arbetsgivare och...

Jonas Boutani Werner - Föreläsning

Jonas Boutani Werner

Innovation, organisation transformation and strategic learning. Jonas Boutani Werner has been facilitating workshops since 2001 and has developed a passion for innovation and supporting the development of creative confidence in people and...

John Mellkvist - Föreläsare

John Mellkvist

Trender, omvärld, framtid. John Mellkvist har en lång och bred bakgrund inom kommunikationsbranschen och som entreprenör, samt skriver regelbundet om trender i bland annat Resumé och Magasinet Rum Design. Johns gör ofta i sina mycket...

Lars-Peter Loeld - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Lars-Peter Loeld

Han vet vad, hur, när och om du tänker! Lars-Peter Loeld introducerade konceptet Mindgames/mentalism i Skandinavien 1999 och har sedan dess genomfört mer än 1500 föreställningar för svenskt och internationellt näringsliv över hela Europa. Han...

Erik Mattsson - Boka föreläsning | Boka föreläsare.

Erik Mattsson

Om du bara är dig själv blir du aldrig mer än du redan är. Vill du bli en duktig kommunikatör måste du träna. Tränar man blir man bra. Svårare än så är det inte. Märkligt är däremot att så många fortfarande tycks tro att den skicklige...