Workshop

Idag är blir det allt vanligare att våra kunder vill fördjupa sig inom ett område eller belysa en frågeställning från ett annat och externt perspektiv. Detta kan göras som en del i ett större upplägg, som en enskild workshop eller som en påbyggnad på en föreläsning. Speakers&friends har ett stort nätverk av specialister som utvecklat olika metoder för att arbeta vidare med en fråga i olika former av grupperingar. Det kan göras i mindre format men vi har även intressanta lösningar för storsalsformat. I vissa fall utgår vi från mer fast koncept och i vissa fall blir formatet mer dialogbaserat och anpassat efter de behov som finns hos deltagarna. Kontakta gärna oss på Speakers&friends för att diskutera vilket upplägg och vilken processledare eller föreläsare som kan passa er.