Hem / Föreläsare /Föreläsare Förebygga självmord

Föreläsare Förebygga självmord

På Speakers&friends är vi dedikerade till att erbjuda föreläsningar som spelar en vital roll i att förebygga självmord. Våra erfarna föreläsare delar med sig av viktig kunskap och konkreta råd för att bekämpa psykisk ohälsa och suicidprevention.

Vi erbjuder utbildningar och föreläsningar om suicidprevention

Med fokus på suicidprevention erbjuder vi utbildningar och föreläsningar som ger deltagarna verktygen de behöver för att kunna identifiera och hjälpa personer som är i riskzonen. Genom våra program strävar vi efter att skapa medvetenhet och förståelse kring självmord och psykisk ohälsa.

Vi Arbetar för livet varje dag

Vår mission är att varje dag arbeta för livet genom att sprida kunskap och förståelse. Våra föreläsare tar upp svåra ämnen som psykisk ohälsa och självmord på ett sätt som är både informativt och respektfullt.

Kontakta oss om du vill veta mer eller om du vill boka en talare som föreläser om att förebygga självmord:

Psykisk livräddning

Våra föreläsningar inom psykisk livräddning är utformade för att ge åhörarna förmågan att agera som första hjälpen i situationer där någon mår psykiskt dåligt. Vi lär ut hur man vågar ställa de rätta frågorna och hur man kan vara ett stöd.

Kontakta oss om du vill veta mer:

Konsten att rädda liv – Hur bemöter man någon som mår psykiskt dåligt?

Det är en konst att bemöta någon som mår psykiskt dåligt på ett effektivt sätt. Våra föreläsare ger konkreta exempel på hur man kan närma sig och stötta personer som kämpar med psykisk ohälsa eller självmordstankar.

”Sitt Liv” – Att förebygga självmord genom stöd och ipplysning

Genom vår föreläsningsserie ”Sitt Liv” fokuserar vi på att ge individer och organisationer de verktyg som krävs för att effektivt förebygga självmord. Vi betonar vikten av att skapa en kultur där psykisk ohälsa kan diskuteras öppet och utan stigmatisering.

Föreläsare förebygga självmord – Vanliga frågor och svar

Mejla eller ring någon av våra kontaktpersoner:

Relaterade föreläsare

Ullakarin Nyberg