Hem / Föreläsare / Maria Wolmesjö
Maria Wolmesjö - föreläsare - Speakers&friends

Maria Wolmesjö

Hållbart ledarskapande och samverkan inom välfärden

Maria Wolmesjö är biträdande professor och docent i socialt arbete samt forskningsledare för Arbetsliv och välfärd, Hållbar styrning, organisering och ledning inom välfärden, SOLWE vid Högskolan i Borås. Hennes forskning har främst fokus på ledarskapande och chefers förutsättningar att hantera etiska dilemman i socialt arbete (särskilt äldre- och funktionshinderomsorg), brukarinflytandet, anhörigskap och samverkan. Andra områden rör äldre, åldrande och äldreomsorg, psykisk ohälsa, efterforskning av försvunna personer, mänskliga rättigheter, jämställdhet attraktivt arbete och digitalisering.

Maria har arbetat med forskning, utbildning och skilda uppdrag från bland annat Socialstyrelsen, Jämställdhetsmyndigheten, FORTE, kommuner och regioner via olika universitet och högskolor sedan 1996. Hon är tillsvidareanställd vid Högskolan i Borås från och med 2016. För närvarande leder Maria också bland annat ett treårigt projekt som handlar om efterforskning av försvunna personer och att öka tryggheten för personer med demens/kognitiv sjukdom. Det är ett praktiknära samverkansprojekt och har fokus på att utöver ny kunskap bidra till nya effektivare samverkansrutiner och metoder före, under och efter ett försvinnande. Högskolan i Borås är huvudansvarig för projektet som genomförs i nära samverkan med kommunal äldreomsorg, Svenskt Demenscentrum och Polisen.

 

Hälsofrämjande organisering och hållbart ledarskapande

Maria Wolmesjö leder och har lett flera andra forskningsprojekt, till exempel Hållbar organisering för attraktiv hemtjänst (finansierat av AFA Försäkring) samt Styrning, organisering och ledning i välfärden och Bemanning av socialtjänsten (finansierade av Centrum för välfärdsstudier, Högskolan i Borås).

Ett annat projekt som Maria har lett är Hållbart ledarskapande genom delaktighet – Värdegrundsarbete i äldreomsorgen. Detta projekt pågick 2017-2020 och finansierades av Familjen Kamprads stiftelse. Syftet var att lyfta värdegrundsfrågor och utveckla bemötande och arbetssätt inom vård och omsorg för äldre personer. Maria berättar att förändringar ofta initieras ”uppifrån” av ledningen, men att detta projekt visade på sätt att arbeta med förändringar som initieras av medarbetarna och de som verksamheten är till för. ”Kraften och kunskapen finns i organisationen och hos de äldre. Det gäller för ledningen att fånga upp den”, konstaterar Maria Wolmesjö.

 

Framtidens välfärd

Maria Wolmesjö har skrivit ett flertal läroböcker och vetenskapliga artiklar och är bland annat en av författarna till boken ”Framtidens välfärd – hållbar styrning, organisering och ledning” som gavs ut 2021. Denna bok vänder sig till alla som undrar vart välfärden är på väg. Framför allt är den tilltänkta målgruppen personer som använder sig av olika välfärdstjänster, professionella som arbetar inom välfärden, politiker med intresse för välfärden samt studenter som har en professionsframtid inom välfärden.

Så bokar du Maria Wolmesjö

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Leili Falsafi

Alexandra Pascalidou

Karin Klerfelt

Maria Wolmesjö - föreläsare - Speakers&friends

Maria Wolmesjö

Vill du boka Maria Wolmesjösom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Maria Wolmesjö som föreläsare!