Hem / Föreläsare /Föreläsare med inriktning på suicidprevention

Föreläsare inom suicidprevention: Boka föreläsare idag!

Förståelse och dialog kring suicidprevention är avgörande för att skapa en medveten och stödjande miljö. Våra föreläsare tillhandahåller värdefull kunskap och insikter om självmord, dess orsaker och förebyggande strategier. De belyser vikten av att uppmärksamma tecken på psykisk ohälsa och hur vi som samhälle kan agera för att rädda liv.

Psykologiska Olycksfall och Psykisk Ohälsa

I denna föreläsning Ullakarin Nyberg relationen mellan psykiska olycksfall och risk för suicid. Ullakarin Nyberg är en av landets främsta experter på området delar med sig av sin kunskap och erfarenhet. Ullakarin ger deltagarna en grund som alla kan ha nytta av för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa tidigt och att ingripa på rätt sätt. Hon belyser hur viktigt det är att etablera stödjande system för de som kämpar med psykisk ohälsa. Ullakarin Nyberg, med sin omfattande erfarenhet inom suicidprevention, delar med sig av sina kunskaper om hur man bäst stöttar individer i riskzonen. Hennes oerhörda kunskap ger värdefulla perspektiv på de underliggande faktorerna bakom psykisk ohälsa och hur samhället kan agera för att förebygga psykiska problem och självmord.

Föreläsare om Självmord

I denna föreläsning behandlas självmord ur olika perspektiv, inklusive psykologiska, sociala och kulturella aspekter. Föreläsaren  Ullakarin Nyberg delar med sig av sin expertis och erfarenhet för att ge en djupare förståelse för detta komplexa och smärtsamt ämne. Deltagarna får en grund som alla kan ha nytta av för att upptäcka tecken på psykisk ohälsa tidigt och att ingripa på rätt sätt. Du får ta del av konkreta exempel på hur man kan skapa ett samtalsklimat som hjälper människor att uttrycka sin smärta i ord och vad man själv kan säga och göra i mötet med den som överväger att ta sitt liv eller med sörjande närstående.

Förebyggande av Suicid: Föreläsare om Viktiga Strategier

Lär dig om effektiva suicidpreventionsstrategier och hur du kan bidra till att skapa en säkrare miljö. Våra föreläsare ger konkreta verktyg och råd om hur man identifierar risker och hur man bäst agerar i preventiva syften.

Mental Hälsa och Suicid: Insiktsfulla Föreläsningar

Utforska sambandet mellan mental hälsa och suicid. Dessa föreläsningar behandlar viktiga frågor som hur mental ohälsa kan leda till suicidtankar och vilka åtgärder som kan vidtas för att stödja individer i nöd.

Att Förstå och Hantera Suicidrisk: Expertföreläsare Delar Kunskap

Få en fördjupad förståelse för de faktorer som bidrar till suicidrisk och hur man kan hantera dem. Föreläsarna delar sin kunskap och erfarenheter från arbete med suicidprevention och krisstöd.

Krisstöd och Suicidprevention: Föreläsare med Specialkompetens

Dessa sessioner fokuserar på krisstöd och metoderna för att effektivt förhindra suicid. Föreläsarna delar sin expertis i hur man skapar stödjande nätverk och ingriper vid kriser.

Suicid i Samhället: Föreläsare Diskuterar Orsaker och Förebyggande

En djupdykning i de sociala och kulturella aspekterna av suicid. Föreläsarna undersöker orsakerna bakom suicid i samhället och vilka förebyggande åtgärder som kan vidtas.

Att Bryta Tystnaden: Föreläsare om Kommunikation och Suicid

Dessa föreläsningar uppmuntrar öppen kommunikation om suicid. Genom att bryta tystnaden kring ämnet kan vi minska stigma och skapa en mer förstående och stödjande gemenskap.

Våga Fråga

Denna viktiga session handlar om vikten av att våga ställa de svåra frågorna. Genom att våga fråga och lyssna kan vi identifiera de som är i nöd och erbjuda det stöd de behöver.

Våra föreläsare om suicid är inte bara experter på sitt område utan också passionerade om att sprida kunskap och medvetenhet. De strävar efter att utrusta individer, organisationer och samhällen med verktygen och förståelsen som krävs för att effektivt hantera detta känsliga och allvarliga ämne.

Vanliga frågor och svar - Föreläsare

Mejla eller ring någon av våra kontaktpersoner:

Relaterade föreläsare

Ullakarin Nyberg