Dan Hasson

Dan Hasson - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Hälsosamma organisationer och nya perspektiv på stress.

Dan Hasson är forskare och författare. Han har doktorerat i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet samt har en docentur i folkhälsa från Karolinska Institutet. Dan är idag docent vid Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet och arbetar utöver forskningen som utbildare, konsult och föreläsare. 

Dan föreläser ofta för universitet, offentlig sektor och för näringslivet. Hans ansats är att omvandla avancerad vetenskap till påtaglig och lättförståelig information som kan appliceras i det vardagliga livet. Föreläsningarna innehåller såväl teori som praktik och Dan går ofta in på betydelsen av kommunikation i ett ledar- och hälsoperspektiv. Dan vill ge sina åhörare nya perspektiv på stress samt konkret underlag för hur man skapar god arbetsmiljö och hälsa i organisationer.

Dan är konkret och praktiskt inriktad i sina föreläsning och vill få sina kunder att arbeta systematiskt, effektivt och modernt med sitt arbetsmiljöarbete. Bland annat beskrivs exempel på de senaste trenderna och metoderna för hur man skapar hälsosamma organisationer. Dans föreläsning kan med fördel kombineras med dialog och interaktion både med och mellan åhörarna.

Några exempel på Dans föreläsningar:

  • Hur verklig är din verklighet
  • Hälsosamma organisationer och nya perspektiv på stress
  • Humor, stress och hälsa- myter och sanningar
  • Praktisk kommunikation och krishantering

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.