Elizabeth Kuylenstierna

Elizabeth Kuylenstierna - Föreläsare / Föreläsning - Speakers&friends

Arbetsglädje, ledarskap och grupputveckling.

Elizabeth Kuylenstierna är ledarskapscoach, terapeut, medlare, krishanterare och handledare i nationella och internationella ledarskapsutbildningar. Hennes föreläsningar är fulla av liv och karisma och hon lämnar ingen oberörd. Elizabeth vann Årets Talare – Kvinna 2019. 

Världens bästa team
Vad är det som gör att vissa grupper arbetar fokuserat på uppgiften, använder gruppens resurser som allra bäst, jobbar effektivt mot sitt mål och också når dit, medan andra inte kommer längre än till småtjafs, interna missförstånd, brist på struktur och fokus, och är mer inriktat på personerna i gruppen än vilket jobb som faktiskt ska utföras?

Det handlar om gruppens utveckling och hur en arbetsgrupp kan gå från en samling individer som träffas för första gången till ett högpresterande team. Det handlar inte om att teambuilda genom att klättra i berg eller dela in sig i färgsnurror, det handlar om vad som sker i relationerna på kontoret, på bygget, på vårdavdelningen eller i lärarrummet en helt vanlig tisdag. Och i princip allt medarbetarskap går ut på riktigt många fantastiska vassa TEAM!

Många års forskning visar att den mellanmänskliga kommunikationen är enda vägen till grupputveckling. Att bli tydlig, ge varandra feedback, ha högt i tak och öppen dialog är några steg, liksom att känna till hur grupprocessen går till, för att förstå sin egen del i en grupp och hur våra beteenden påverkar processen.

Elizabeth Kuylenstierna delar med sig av sina kunskaper, som passar på alla arbetsplatser, oavsett bransch, antal anställda eller nivå på företaget. Föreläsningen väcker tankar och kunskap, och öppnar upp för gruppen att ta vidare kliv i sin utveckling.

Världens bästa ledarskap
Till chef blir du utnämnd, men ledare blir du när du får dina medarbetare med dig, vilket är något helt annat än chefsskap. Oavsett vad det kallas så finns olika ledarskapsstilar som passar i olika sammanhang och situationer, och den som kan växla mellan de olika och vinna personalens förtroende, få medarbetarna att växa och verksamheten att blomstra – den ledaren har allt att vinna!

Under de år som Elizabeth arbetat med individuell ledarskapscoaching och chefsutbildningar har hon samlat på sig en rad handfasta lärdomar som hon delar med sig av, under en föreläsning full av reflektion, utveckling och utmaningar. Hon föreläser om ledarskap i stora delar av världen, senast bland annat i Kina, Kanada och framför allt i USA.

Världens bästa kommunikation
God kommunikation är egentligen den främsta förutsättningen för att få människor att fungera tillsammans, oavsett område i livet. Ändå ägnar vi förvånansvärt lite tid åt att lära oss uttrycka oss tydligt, bli bra på att lyssna eller prata oss till bättre relationer. Och därmed bättre resultat!

Framgångsrik kommunikation ger ett framgångsrikt sammanhang. Så tänk att det ska vara så svårt att få folk att förstå vad man menar? Trots att vi idag har så många kommunikationskanaler uppstår lika många konflikter och missförstånd, och den tid som läggs ner på att kommunicera kring en enkel fråga är förlorad tid i pengar. Kommunikation på arbetsplatsen kan bygga goda relationer mellan kollegor med små steg och enkla metoder, vilket i sin tur betyder smidigare samarbete, högre effektivitet och bättre resultat.

Hur gör man för att få folk att lyssna eller för att själv bli en god lyssnare? Hur kan man uttrycka olika åsikter utan att behöva konflikthantering? Hur kan vi våga säga det vi egentligen menar?

Allt det och lite till ger Elizabeth svar på i den här föreläsningen!

Mer om Elizabeth Kuylenstierna:
Elizabeth är även medlare inom konflikthantering, processledare, terapeut och författare, UGL-handledare samt verksam inom krishantering. Hennes breda kompetens gör att hon med lätthet möter vilken grupp av människor som helst, högst eller lägst i organisationen, olika branscher, näringsliv eller offentlig sektor. Hon föreläser lika ofta och bra på engelska som på svenska, och har internationella uppdrag som handledare och utbildare inom ledarskap, främst i USA.

Allt hon gör skräddarsys för kundens behov och önskemål, och föreläsningarna är direkta, inspirerande och fartfyllda. Hon är påläst och har en gedigen erfarenhet av de många uppdragen.

Pressbild – Elizabeth Kuylenstierna.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.