Emma Pihl

Emma Pihl - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Stresshantering i vardagen.

Coach, entreprenör, socialantropolog, leg. sjuksköterska, författare och föreläsare med utbildningsbakgrund inom coachning och ledarskap.

Emma Pihls liv lärde henne en läxa. En läxa som hon behövde för att komma ifrån sina negativa prestationskrav, självdestruktiva beteende och begränsande självbild. Genom hjälp utifrån och genom att uppfinna egna verktyg tog hon sig tillbaka till livet.

Exempel på föreläsningar:

Innovera eller dö? – Så förblir vi framgångsrika i framtiden
Utvecklingen går snabbare än någonsin – nya idéer och innovationer flödar och konkurrensen är global. Ett företags största konkurrensfaktor är därför idag att kunna attrahera de bästa medarbetarna. En enorm kapacitet ligger hos hel generation nyutexaminerade förmågor, fulla med idéer och inspiration – redo att plockas upp av företag och organisationer. Det gäller för arbetsgivarna att vara lyhörda för nya tankar och innovationer för att få ett försprång mot sina konkurrenter. Emma Pihl berättar hur man lyckas att attrahera, behålla och utveckla sina unga talanger. Kan ges som en inspirerande föreläsning eller workshop.

Self Management – Konsten att leda sig själv till förändring
I förändring som du utsätts för eller i förändring som du vill åstadkomma i ditt liv eller din karriär så har du nytta av Self Management – kunskapen om hur du leder dig själv. Syftet men föreläsningen är att deltagarna skall lämna den med nya insikter och kunskaper, ökad självkännedom och med känslan av att allt är möjligt.

Kontroll – Chefens bästa vän eller fiende?
Emma Pihls bok “Let go!” är skriven utifrån en forskningsrapport som visade på att för kontrollerande chefer gjorde att organisationen presterade sämre. Föreläsningen ger verktyg för att hitta en avvägning mellan kontroll av- och tillit för dina medarbetare.

Konfliktförebyggande kommunikation
Konflikter är en obalans i kommunikation menar Emma Pihl. Föreläsningen ger både dig som är konflikträdd och dig som gärna gör din röst hörd även då effekten kan bli obekväm enkla nycklar för att förstå, lösa och hantera konflikter i vardagen. Föreläsaren lär dig konfliktens rot och bot och hon lär dig också att känna igen mönster i en konflikt på arbetsplatsen eller i relationen. Genom god kommunikation och kännedom om konfliktens nycklar kan vi skapa arbetsplatser med högt i tak och fler individer som bidrar med sin fulla potential.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.