Hem / Föreläsare / Charlotte Signahl
Charlotte Signahl - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Charlotte Signahl

Mångfald: besvärligt härligt!

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare, moderator, processledare och utbildare inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Hon håller även föreläsningar och workshops om stress och motivationspsykologi. Charlotte vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla.

Efter att ha jobbat i olika organisationer – bland annat som förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, ordförande för Urix och projektledare på Sensus Studieförbund – valde Charlotte Signahl att starta sin egen föreläsnings- och kursverksamhet.

Charlotte Signahl har utbildat och föreläst inom områden motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Hon är intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Charlotte blir ofta anlitad av arbetsplatser med stora utmaningar och konflikter, liksom av de som bara behöver en dos energi och skratt för att öka motivationen och återuppliva arbetet mot en mer inkluderande arbetsmiljö.

I sina föreläsningar tar Charlotte Signahl upp bland annat upp diskrimineringslagstiftningen, frågor om bemötande och svåra ord. Hon diskuterar till exempel makt, etnicitet, hbt, jämlikhet och jämställdhet. För att få grepp om frågan utgår hon ifrån ett intersektionalistiskt perspektiv och ger exempel på vad normkritiskt tänkande kan innebära. Vilka roller spelar du och vilka roller får andra dig att spela? Genom att lyfta dessa frågor och ämnen vill Charlotte avdramatisera dem för att vi på allvar ska kunna börja förändra saker och ting.

 

Exempel på föreläsningar med Charlotte Signahl

Mångfald – besvärligt härligt?!

En föreläsning med Charlotte Signahl om mänskligt beteende, normer och diskriminering.

Har jämställdheten gått för långt? Vad är skillnaden på islamist och en muslim? Måste synskadade, barn och gamla ha samma rättigheter som alla andra, är det inte lite väl dyrt ändå? Är du själv en cis- eller ickebinär person? Vem är inte rasist? Hur ser mänskligt beteende, normer och diskriminering ut?

Det här är en föreläsning med lite svåra ord, en del teori, lite lagar, lite historia och ganska mycket nutid. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upp till och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter?

Syftet är att introducera och utbilda medarbetare i jämlikhetsfrågor dels för att alla ska få likvärdig service och bemötande via er organisation, dels för att förenkla samarbetet medarbetare emellan.

 

Det är bara att bita ihop!

En föreläsning med Charlotte Signahl som utgår från aktuell forskning kring motivation.

En interaktiv föreläsning om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosocial arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar. Föreläsningen utgår från olika vardagliga exempel, allt grundar sig i forskningen från Professor Deci och leder förhoppningsvis till många skratt.

Vi ersätter myter om motivation till kunskap om vilka förutsättningarna är för en positiv inre motivation och hur vi kan öka dem i vårt eget liv och på arbetsplatsen.  Vad är motivation och vet du hur det fungerar? Har du motivation? I så fall för vad? Finns det till och med väldigt många olika sorters motivation? Är det också så att det fungerar olika för olika personer? Att diskriminering, trakasserier och exkludering påverkar motivation förstår vi men hur och vad kan vi göra åt det?

Ibland kombineras den här föreläsningen med föreläsningen om härskartekniker. Föreläsningen ger några enkla verktyg att ha till hands både för individen, gruppen och ledaren om hur ni skapar ett motiverande arbetsklimat, förbättrar psykosociala arbetsmiljö, synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, självbestämmande, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar.

 

Men har du ingen humor eller?!

En föreläsning med Charlotte Signahl om härskartekniker, trakasserier dödar vår motivation.

En föreläsning om hur vi gör och utsätts för ful makt, härskartekniker, trakasserier och kränkande behandling. Hur påverkar rasism, sexism, och kränkande särbehandling arbetsmiljön? Att synliggöra beteenden och hitta fiffiga motstrategier gör livet enklare och höjer motivationen.

 

Allt som inte härdar dödar!

En föreläsning om stresshantering, resiliens och återhämtning, Acceptance and Commitment ­ Therapy – ATC.

Det låter alltid så tråkigt med stresshantering, så segt med medveten närvaro och krångligt med förändrat förhållningssätt. Men när vi väl börjar sätta ord på våra vanor och ovanor kan skrattet leda till förändring. Att få enkla redskap för att minska stressen i vardagen är ovärderligt. Kunskap ger makt över tillvaron och det egna måendet.

Ofta säger vi allt som inte dödar härdar men vi vet att stress leder till förtidig död och mycket onödigt lidande därför har Charlotte valt att tänka ”allt som inte härdar dödar”. Och med härdar menar de vanor vi kan lägga till och dra ifrån som ger oss motståndskraft mot den negativa stressens konsekvenser.

 

En erfaren moderator med engagemang

Genom åren har Charlotte Signahl modererat både stora och små konferenser inom alla möjliga ämnesområden. Hon modererar helst evenemang inom teman som ligger henne varmt om hjärtat. Hon förbereder sig alltid noggrant inför sina uppdrag och genomför dem med ett stort engagemang.

 

Pressbild – Charlotte Signahl

 

Så bokar du Charlotte Signahl

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Johanna Wickström

Mona Riabacke

Doreen Månsson

Gunnel Ryner

Charlotte Signahl - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Charlotte Signahl

, ,

Vill du boka Charlotte Signahlsom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Charlotte Signahl som föreläsare!