Hem / Föreläsare / Lars Olsson
Lars Olsson -föreläsare - Speakers&friends

Lars Olsson

Erfaren föreläsare och rådgivare till er tjänst!

Lars Olsson är intresserad av vad det är som driver och motiverar oss människor. Han hjälper dig att utveckla din verksamhet genom att coacha dig och dina medarbetare i ditt ledarskap och i ert kundbemötande. Han talar om affärsmannaskap, grupputveckling, arbetsglädje, ledarskap och kundbemötande. Detta gör Lars med en inramning av humor, anekdoter och konkreta råd.

Tidigt i sitt eget ledarskap såg Lars den tydliga kopplingen mellan arbetsglädje och resultat. Enkelt uttryckt: när medarbetare mådde bättre och kände mening presterade de bättre. Detta tillsammans med kunskap kring individen och gruppen gör att när Lars får arbeta med grupper och individer i olika organisationer får de praktiska verktyg att använda för att lyftas och att utvecklas.

Lars uttrycker sig med en personlig värme och med en medmänsklighet som går på djupet i kombination med en stark närvaro och humor.

Lars har under många år arbetat med försäljning och marknadsföring i en rad olika organisationer; stora som små, detta både som säljare och som företagsledare.

Han har ett brinnande intresse för vad det är som styr, driver och motiverar oss människor samt att få människor att utvecklas genom att Alla vi möter skall Må och prestera bättre i nämnd ordning.

Emotionell intelligens är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i livet och i arbetet, både för individen och för organisationen. Individer som trivs och mår bra och verkar i en utvecklande organisation presterar bättre. Som ett verktyg och ett led i att få syn på våra olika förmågor använder Lars bland annat EQi 2.0.

Där Lars föreläser, utbildar och verkar som inspiratör sätter han spår lång tid framöver.

 

Ämnen Lars Olsson arbetar med:

Affärsmannaskap och Försäljning genom utvecklingsprogrammet Utmanande Försäljning.
Försäljning ligger i säljarens förmåga att hantera och förstå kundens behov. Många fokuserar på att lära ut avslutstekniker men jag har valt att fokusera på det som leder till avslut, nämligen EQ, emotionell kompetens eller emotionell intelligens som det ibland även kallas. Affärer görs mellan människor och varor och tjänster blir allt mer lika varandra. Det är i slutändan människan som är den avgörande konkurrenssärskiljande faktorn. Verktyget

EQi 2.0 fungerar som plattform här. Utbildningen bygger även på relativt ny forskning inom försäljning i USA där man kom fram till att det är en speciell profil av säljare som lyckas avsevärt bättre än andra.

Ledarskap
En bra ledare ser sina medarbetares fulla potential. För att förmå detta behöver man därför först förstå sig själv. Här jobbar vi med allt från grundläggande ledarskap för nya chefer och ledare till ett mer fördjupat ledarskap för erfarna chefer och ledare.

Konflikthantering
Många ledare tycker det är svårt med det ”svåra” samtalet. En konsekvens av detta blir därför att konflikter undviks och sopas under mattan. Vilket i sin tur kan leda till värre konflikter. Rak, tydlig och ärlig kommunikation krävs både för att hantera för att förebygga konflikter.

Service och Kundbemötande
Ett företags kontaktytor ut mot sina kunder kan i många fall vara väldigt många. Det finns idag en oerhört stor outnyttjad potential i att få samtliga medarbetarna i en organisation att inse sin betydelse i företagets totala säljprocess. Alla kan ge bra service när allt fungerar som det skall. Det krävs däremot ett serviceproffs att ge service när det kör ihop sig. Vi arbetar här med skillnaden av att ha ett beteende i sig eller på sig.

Vägen till en vald företagskultur.
Struktur och kultur är två dimensioner som är centrala för hur effektiv en organisation är. Alla organisationer har någon form av struktur och kultur. Men i vilken utsträckning stödjer strukturen och kulturen verksamhetens övergripande mål och vision? I alla organisationer finns en kultur. Frågan är i vilken uträckning den är vald eller slumpmässing?

Värdegrundsarbete
De flesta företag har på något sätt identifierat vad de vill stå för och även arbetat fram en given värdegrund. Tyvärr stannar det ofta vid en tavla på väggen. Vi kommer här att arbeta med ett program för en vald företagskultur där vi går från ord till handling. Värderingar kan inte läras ut dom lever vi ut!

Förändringsarbete
”Alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring!”  Givetvis något tillspetsat men många känner igen sig i detta. Här jobbar vi med insikten varför vi reagerar så olika i olika typer förändringar. Via dessa insikter kan vi sedan välja att förhålla oss till det som händer. Detta skapar effektivitet på individ som på gruppnivå. Här arbetar jag främst med verktyget Förändringens Fyra Rum. Ett globalt verktyg utvecklat av den svenske psykologen Claes Jansen.

 

Pressbild – Lars Olsson.

Så bokar du Lars Olsson som föreläsare

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Elizabeth Kuylenstierna

Anna Tebelius Bodin

Johan Bergstad

Lars Olsson -föreläsare - Speakers&friends

Lars Olsson

Vill du boka Lars Olssonsom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Lars Olsson som föreläsare!