Hem / Föreläsare / Lars Olsson
Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Lars Olsson

Arbetsglädje och motivation ger resultat!

Lars Olsson är specialiserad på att hålla utbildningar och föreläsningar där syftet är att skapa motiverad och engagerad personal. Att arbetsglädje och motivation ger resultat, det vet vi. Men den stora frågan är: hur gör man för att skapa rätt förutsättningar? Och det är just detta som Lars Olsson är bra på. Med stort engagemang och gedigen erfarenhet hjälper han er att skapa motiverade medansvariga, som i sin tur ger nöjda kunder – och framgång.

När människor mår bra presterar de bättre, oavsett om det handlar om att samarbeta, möta kunder, göra affärer, eller leda andra. Under de senaste 25 åren har Lars med sina föreläsningar och utbildningar hjälpt hundratals organisationer att bli bättre på att lyfta fram outnyttjad potential ur sin personal.

Lars Olsson är i grunden utbildad ekonom och var under flera år verksam i ett antal organisationer både som säljare och i diverse ledande befattningar. Tidigt i sitt ledarskap upptäckte han den tydliga kopplingen mellan arbetsglädje och resultat. Enkelt uttryckt: när medarbetarna mådde bra presterade de bättre.

Insikten gjorde att Lars intresserade sig för vad det är som driver människor och hur man gör för att skapa engagemang och motivation. Sedan 2015 driver han sitt eget företag Weever Consulting AB, där han arbetar i ett nätverk bestående av ett flertal konsulter med varierande och kompletterande kompetenser.

Emotionell intelligens och kompetens är några av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas i sitt arbete, både på individ- och gruppnivå. I sina utbildningar använder sig Lars Olsson av verktyg som EQi 2.0 (Emotional Quota Inventory), Förändringens Fyra Rum, SDI (personlighetskartläggning) och försvarshögskolans ledarutvecklingsprogram UL (Utvecklande Ledarskap), vilka han är certifierad i.

 

Föreläsningar med Lars Olsson

Lars Olsson är en mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare och utbildningskonsult. Med en lättsam blandning av konkreta råd, egna erfarenheter och en stor dos humor talar han om ledarskap, affärsmannaskap, grupputveckling, arbetsglädje, motivation och kundbemötande.

Hans uppdrag spänner mellan kortare inspirationsföreläsningar och längre, skräddarsydda utvecklingsprogram. Lars uttrycker sig med en personlig värme och med en medmänsklighet som går på djupet, i kombination med en stark närvaro och humor – oavsett om uppdragen genomförs digitalt eller öga mot öga, på plats.

 

Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends

 

Exempel på ämnen som Lars Olsson föreläser om:

Ledarskap

En bra ledare ser sina medansvarigas fulla potential. För att lyfta fram engagemang och motivation ur din personal måste du börja med att skapa en förståelse för hur du själv fungerar som person.

Tillsammans arbetar vi med allt ifrån grundläggande ledarskap för nya chefer och ledare till ett mer fördjupat ledarskap när det handlar om erfarna ledare och chefer.

 

Konflikthantering

Många ledare tycker det är utmanande att ta det ”svåra” samtalet. En konsekvens av det blir därför att konflikter undviks och sopas under mattan, vilket i sin tur kan leda till värre konflikter. Rak, tydlig och ärlig kommunikation är det som krävs för att hantera och förebygga konflikter.

 

Service och Kundbemötande

Ett företags kontaktytor ut mot sina kunder är ofta väldigt många. Det är människorna i en organisation som är och förblir den viktigaste konkurrenssärskilljande faktorn när det kommer till att göra framgångsrika affärer samt behålla kunder. Det finns en oerhört stor outnyttjad potential i att få samtliga medansvariga i en organisation att inse vikten av sin betydelse i företagets totala säljprocess.

Alla kan ge bra service när allt fungerar som det ska, men det krävs ett sant proffs för att ge god service när det kör ihop sig. Tillsammans reder vi ut hur varje medansvarig ska motiveras till att känna ansvar och yrkesstolthet och bemöta kunden på ett vinnande sätt.

 

Vägen till en vald företagskultur

Struktur och kultur är två viktiga grundpelare i en effektiv organisation. Alla verksamheter har någon form av struktur och kultur, men i vilken utsträckning stödjer den organisationens övergripande mål och vision? Vi benar ut och ställer oss frågan om den är vald eller slumpmässig.

 

Värdegrundsarbete

De flesta företag har på något sätt identifierat vad de vill stå för och även arbetat fram en given värdegrund. Utmaningen ligger i att arbetet inte skall stanna vid en tavla på väggen, utan att vi går hela vägen tillsammans.

Här arbetar vi med ett program anpassat efter företagskulturen ni valt. Vi går från ord till handling, för värderingar kan inte läras ut, de ska levas — fullt ut!

 

Förändringsarbete

”Alla vill ha utveckling men ingen vill ha förändring!” Givetvis något tillspetsat men många känner igen sig i det här uttrycket. Här jobbar vi med insikter, tankar och känslor kring varför vi reagerar som vi gör i olika typer av förändringar.

Via de här insikterna kan vi sedan lättare förhålla oss till det som händer, något som i sin tur skapar effektivitet på både individ- och gruppnivå. Här använder vi tillsammans med Lars Olsson det globala verktyget Förändringens Fyra Rum, utvecklat av den svenske psykologen Claes Jansen.

 

Försäljning — Utmanande försäljning

Försäljning ligger i säljarens förmåga att hantera och förstå kundens behov. Många riktar in sig på att lära ut avslutstekniker men Lars Olsson har valt att fokusera på det som leder till avslut, nämligen EQ – emotionell kompetens, eller emotionell intelligens som det också kallas.

Affärer görs människor emellan. I en värld där varor och tjänster har blivit allt mer lika varandra är det i slutändan den mänskliga faktorn som avgör om en affär blir lyckad eller inte. Se till att dina säljare skiljer sig från dina konkurrenters.

Utbildningen bygger på forskning inom försäljning i USA, där man kommit fram till att det är en speciell profil av säljare som lyckas avsevärt bättre än andra. Vid denna utbildning bekantar vi oss närmare med verktyget EQi 2.0 som mäter dynamiska, och därmed utvecklingsbara, förmågor.

 

Utvecklande Ledarskap

2004 lanserade Försvarsmakten sin nya ledarskapsmodell kallad Utvecklande Ledarskap – UL. Det är en evidensbaserad modell baserad på mångårig forskning kring vad som fungerar bra respektive mindre bra inom ledarskap. Det vetenskapliga stödet inkluderar studier där man påvisat förbättrad effektivitet inom organisationer där det fanns en hög förekomst av Utvecklande Ledarskap.

Den här typen av vetenskapliga resultat är förhållandevis sällsynta inom ledarskap. Oftast handlar undersökningarna om hur man som deltagare upplevt en ledarskapsutbildning och/eller om man har börjat bete sig annorlunda efter genomgången utbildning. Något som kan vara betydelsefullt men inte är någon garanti för en faktisk effekt på det organisatoriska resultatet.

UL-modellen kännetecknas av att en utvecklande ledare uppträder som ett föredöme och lyfter upp frågor om moral och etik samt agerar utifrån en synliggjord värdegrund. En utvecklande ledare utmärks även av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet, samt av personlig omtanke som handlar om att ge stöd men också att konfrontera i ett gott syfte, både för individen och för organisationen.

 

Citat från utvärderingar av Lars föredrag och utbildningar:

”Hjärtligt och tydligt.”

”Fångade gruppen grymt!”

”Mycket engagerad och rolig som person.”

 

Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends

 

Där Lars Olsson föreläser och verkar som inspiratör sätter han spår lång tid framöver.
Kontakta oss på Speakers&friends och boka honom redan idag!

 

Pressbild – Lars Olsson

Så bokar du Lars Olsson

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Daniel Fåhraeus

Thomas Ek

Lars Olsson - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Lars Olsson

Vill du boka Lars Olssonsom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Lars Olsson som föreläsare!