Hem / Föreläsare / Malin Thurezon
Malin Thurezon - föreläsare - Speakers&friends

Malin Thurezon

Föräldraskapet – det viktigaste ledarskapet

Med sin kunskap, sitt engagemang och sin erfarenhet tydliggör Malin Thurezon vad som är viktigt och varför, men framför allt hur vi gör för att gå från att ständigt släcka bränder till att istället ligga steget före. Malin har en fil.kand. i föräldraskapspsykologi, hon är civilekonom och förälder till fyra barn.

Allt fler företag blir medvetna om föräldraskapets inverkan på arbetslivet, inte bara som hälsofaktor, utan även som framgångsfaktor. Forskning visar att det finns ett tydligt samband, i båda riktningarna, mellan välmående och produktivitet på arbetet. Föräldrar som mår bra och har goda relationer till sina barn och sin partner, kan bättre fokusera på sitt arbete under dagen. Företag som stöttar sina medarbetare i deras föräldraskap skapar således en win-win-situation.

Malins föreläsningar och kurser handlar om ledarskap för föräldrar. Hon varvar den senaste forskningen med insiktsfulla och ofta roliga berättelser som vi kan känna igen oss i. Föreläsningarnas syfte är dels att göra oss medvetna om hur vårt beteende och våra förväntningar påverkar vår omgivning, dels att inspirera oss att reflektera över alternativa tillvägagångssätt och göra små förändringar för att skapa bättre förutsättningar.

Malin Thurezon har en bakgrund inom finansbranschen och har föreläst om föräldraskap under flera år på företag såsom SEB, Zürich, EF, AstraZeneca, Skanska, Tetra Laval, Postnord m fl. Åhörarna berättar ofta att föreläsningarna har varit startskottet för nya, mer personliga diskussioner på arbetsplatsen, vilka har resulterat i närmare relationer och bättre samarbete. Tipsen och verktygen har deltagarna kunnat använda såväl i sina föräldraskap, som i sina professionella relationer.

”Tack för en jättebra och givande föräldrautbildning! Det har varit en stor förmån att få deltaga och fantastiskt att få möjlighet att möta andra föräldrar och höra hur de tänker och gör i sitt föräldraledarskap. Kursen har också gjort att jag är mer medveten om vad jag gör bra och vad jag kan förbättra i min föräldraroll.”
Mi Eriksson, SEB, Stockholm

 

Nedan beskrivs Malins olika föreläsningar:

Det viktigaste och svåraste ledarskapet – föräldraskapet
Föreläsningen handlar om hur vi blir de föräldrar vi skulle vilja vara, genom både självreflektion och inspiration. Vi får höra vad barn behöver för att må bra och utvecklas till trygga och självständiga individer samt hur vi tillgodoser dessa behov och skapar goda relationer.

Malin Thurezon ger oss konkreta tips på hur vi kommunicerar så att andra lyssnar och löser konflikter mer framgångsrikt. Hon tydliggör också hur vi kan hjälpa våra barn att finna sin egen inre motivation och driv, utan mutor, hot eller belöningar.

Framtidens superkraft – förmågan att fokusera
I dagens samhälle översköljs vi av information. Det gör det allt svårare för oss att sålla i flödet, samtidigt som vi behöver bli bättre på det. Föreläsningen tar upp varför det är viktigt att kunna fokusera, vilka hälsovinster det ger och varför forskare kallar det för en superkraft.

Malin Thurezon berättar att förmågan i stor utsträckning handlar om praktisk övning och goda vanor, och hur vi kan lära våra barn att bli bättre på det. När våra barn lär sig fokusera på rätt saker och motstå distraktioner, blir de mer effektiva, mindre stressade och bättre förberedda för framtidens arbetsmarknad.

Nudging – en knuff mot bättre vanor
Nudging handlar om hur vi enkelt kan uppmärksamma och förändra beteenden och vanor i önskvärd riktning. Nobelpriset i ekonomi 2017 gick till professor Richard Thaler för hans idéer om nudging. Nu sprider sig användandet till allt fler områden såsom hälsa, politik och miljö, och vi får höra hur det används på både roliga och framgångsrika sätt inom olika branscher.

Malin Thurezon visar exempel på hur vi kan göra det lättare att välja rätt och svårare att välja fel. Därmed kan vi undvika gamla fällor och istället skapa nya, mer önskvärda vanor, såväl för oss själva som för våra barn.

Stimulera kreativiteten – genom rätt miljö och förutsättningar
Malin Thurezon ger många spännande exempel på hur kreativitet uppstår och vilka egenskaper som kännetecknar kreativa personer. Genom att skapa gynnsamma förhållanden, där experimenterande och misstag är tillåtna, kan vi utveckla dessa egenskaper, och därmed sporra såväl vår egen som våra barns kreativitet.

Alla individer besitter olika styrkor och alla kompetenser behövs. Vår uppgift är att uppmuntra våra barn att använda alla sina sinnen för att upptäcka och utveckla just sina förmågor. Malin pratar om lekens betydelse och visar varför det är bra för barns fantasi att ibland ha långtråkigt och kunna underhålla sig själva. Kreativitet är värdefullt för att det ofta innebär glädje och lust, men också för att det behövs för att möta en arbetsmarknad med allt mer komplexa utmaningar.

 

Hör av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Malin Thurezon som föreläsare!

Så bokar du Malin Thurezon

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Jan Eliasson

Anne-Marie Eklund Löwinder

Mia Törnblom

Malin Thurezon - föreläsare - Speakers&friends

Malin Thurezon

Vill du boka Malin Thurezonsom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Malin Thurezon som föreläsare!