Hem / Föreläsare / Mikael Rehnberg
Mikael Rehnberg - Boka föreläsning

Mikael Rehnberg

Hälsa på hjärnan, upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa.

Mikael Rehnberg har en bakgrund som biolog. Med sitt brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi utsetts för stress valde han att rikta in sig på arbetsmiljöfrågor. Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.

Idag är arbetsrelaterad stress en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar och trenden är att denna problematik växer inom alla branscher. Mikael föreläser entusiastiskt om hjärnergonomiska strategier för ett bättre arbetsliv. Han förklarar bland annat stressens biologi, visar på de viktigaste varningssignalerna för stress och ger tips på vad man själv kan göra för att förebygga. Han ger även exempel på vad exempelvis öppna kontorslandskap och ett gränslöst arbetsliv innebär för oss. Pekar på de varningssignaler som finns innan utmattningssyndrom och vad som faktiskt händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress.

Mikael är en flitigt anlitad föreläsare och hans biologiutbildning är en stor tillgång när han föreläser. Ämnena som oftast berörs är hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa. Han förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad som händer i kroppen när vi utsetts för stress. Detta gör det enklare att förstå och förhoppningsvis också undvika att hamna i stressrelaterade sammanhang. Det underlättar även arbetet med att skapa mer hälsosamma arbetsplatser. Mikael ger under sina utbildningar konkreta verktyg för detta arbeta som kan börja användas efter utbildningen.

Exempel på föreläsningar:

För medarbetare
När Mikael föreläser för medarbetare på ett företag eller organisation beskriver han de stressrelaterade situationer som uppstår och hur medarbetaren själv kan påverka sin situation. Han beskriver också vilka tendenser man kan se innan man blir sjuk och andra varningssignaler man bör vara uppmärksam på. Mikael ger sina åhörare konkreta verktyg att använda i sina liv för att undvika onödig stress och bli bättre på att hantera stressen.

För ledningsgrupper & ledare
I föreläsningen för ledningsgrupper och chefer beskriver han hur man på ett organisatoriskt plan kan förebygga ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen med relativt enkla metoder. Han visar även på vilka organisationsfaktorer som är kopplade till hälsa och ohälsa. Genom att välja att arbeta mer aktivt för en mer hälsosam arbetsplats kan företaget både öka sina vinster och samtidigt förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Du som chef får konkreta råd och verktyg som kan användas i arbetet för en friskare arbetsplats.

Några exempel på rubriker:

  • Hälsa på hjärnan – strategier för ett bättre arbetsliv
  • Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa
  • Nycklar till friska organisationer
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Gränslöst arbetsliv och gränskompetens
  • Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet

Pressbild

Hur det fungerar

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Diskutera med kollegor och gör sökningar på nätet. Vilken inriktning ska evenemanget ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss

Kolla gärna på innehållet på vår hemsida och ring eller mejla oss för diskussion och rådgivning kring ert evenemang. Berätta oss vad ni vill få ut av det.
3

Förslag från oss

Efter att vi diskuterat med er, kommer vi att ge er ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på era önskemål.
4

Bokning via Speakers&friends ​

När vi hittat rätt föreläsare till er och ni väljer att boka genom Speakers&friends, får ni snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får ni också direktkontakt med personen som ni valt. Då kan ni stämma av evenemangets innehåll och upplägg samt dubbelkolla praktiska detaljer direkt med föreläsaren.

Relaterade föreläsare

Sascha Abdelnabi

Anders Ekholm

Cecilia Safaee

Sofia Antonsson

Mikael Rehnberg - Boka föreläsning

Mikael Rehnberg

,