Hem / Föreläsare / Per Mosseby
Per Mosseby - Föreläsning -Talarförmedling- Speakers&friends

Per Mosseby

Digitalisering och offentlig förvaltning

Per Mosseby hämtar inspiration från sin bakgrund som internetentreprenör och vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället.

Per Mossebys föreläsningar hämtar inspiration från hans bakgrund som internetentreprenör, tidigare kommunstyrelseordförande och chef för digitaliseringsfrågorna inom Sveriges kommuner och landsting (SKL) Numera Sveriges kommuner och regioner (SKR). Per Mosseby vill visa hur digitaliseringen kan förbättra samhället utifrån de perspektiv som är viktiga för både för den offentliga sektorn och näringslivet.

 

Den digitala framtiden är här

Digitaliseringen påverkar vårt samhälle i grunden på nära nog alla områden. Vilka är de grundläggande förutsättningarna och drivkrafter som skapar dessa möjligheter och driver utvecklingen? Hur påverkar och hur kommer digitaliseringen påverka vårt arbete, hälso- och sjukvården, skolan, samhällsbyggnad och demokrati?

Ni tas med på en inspirerande resa som börjar med att förklara varför den tekniska utvecklingen gör att vårt samhälle förändras snabbare och snabbare, för att sedan få ta del av kittlande exempel på de senaste landvinningarna inom artificiell intelligens, medicin, energi och utbildning. Till sist knyter vi ihop säcken genom att se på vad detta borde och kommer kunna innebära för oss som människor och organisationer.

 

Bli världsmästare på digitalisering

Stora paradigmskiften för med sig stora möjligheter, men också stora utmaningar. Historien visar på exempel efter exempel både på organisationer som lyckas dra nytta av möjligheterna och utvecklas, men minst lika många är historierna om de som klamrar sig fast och går under.

Samhället befinner sig i ett stort paradigmskifte, där digitalisering och automatisering för med sig nya möjligheter och hot vare sig vi vill det eller inte. Hur kan en organisation bäst ta tillvara på möjligheterna och undvika fallgroparna? Hur kan man arbeta systematiskt med en strategi som gör att hela organisationen kan navigera för att bli en av de framtida vinnarna?

Vi går igenom en strategi som baseras på ett digitalt kunskapslyft för chefer och medarbetare, arbete med att integrera arbetet med digitalisering i verksamhetsmålen, metoder för att främja och dra nytta av ett öppet innovationsklimat, och slutligen vägen till att fostra en organisationskultur som stödjer initiativen som strävar efter att ta tillvara digitaliseringens möjligheter.

Per Mosseby kan även ge skräddarsydda, insiktsfulla föreläsningar om framtidens vård. Vården är ett av de områden som just nu påverkas snabbast av digitaliseringen. På en och samma gång finns det nu radikalt förändrade möjligheter att samla in data om varje människas hälsotillstånd, tillgång till vård och kunskap oavsett var i världen patienten och vårdpersonalen befinner sig, samt möjligheter att använda analysstöd med artificiell intelligens som kan hjälpa till med träffsäkrare diagnoser på ett tidigare stadium. Framsteg inom robotik och genetik gör att vi kan behandla åkommor tidigare och effektivare både genom skonsammare kirurgi och mer effektiv och individanpassad medicinering.

I sina föreläsningar kring framtidens vård resonerar Per kring och försöker besvara frågor kring hur den offentligt finansierade vården ska möta och ta vara på dessa möjligheter och bli en del av det globala ekosystem av hälsorelaterade tjänster som växer fram, utan att patientsäkerheten går förlorad.

Så bokar du Per Mosseby

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Magnus Lindkvist

Amer Mohammed

Vahid Zohali

Oliver Lopez

Per Mosseby - Föreläsning -Talarförmedling- Speakers&friends

Per Mosseby

Vill du boka Per Mossebysom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Per Mosseby som föreläsare!