Johan Norberg

Johan Norberg - Föreläsning

Johan Norberg är författare, dokumentärfilmare och idéhistoriker.

Han föreläser inom områden som entreprenörskap, megatrender och globalisering. Johan Norberg har skrivit femton böcker om många olika områden – från global ekonomi till lyckoforskning. Hans böcker har nått en global publik och översatts till över 25 språk. 

Vi behöver bara gå 200 år bakåt i tiden för att finna en värld där 90 procent av alla människor levde i extrem fattigdom. I dag är det runt 9 procent. Antalet länder där medellivslängden är längre än 40 år har gått från noll till samtliga. Johans senaste bok »Framsteg« handlar, igen, om dessa och andra goda nyheter, och om de tekniska, ekonomiska och politiska förändringar som gjorde framstegen möjliga.

Varje dag översköljs vi av samma budskap: vi är på väg åt fel håll. Det handlar om finansiella krascher, migrationskriser, arbetslöshet, hungersnöd, krig och miljökatastrofer. Det är inte konstigt om känslan är att världen kollapsar. Men i motsats till vad många tror har mänsklighetens framsteg under de senaste decennierna varit oöverträffade. Oavsett vilken statistik du refererar till är det mesta bättre nu – för nästan alla.

Genom att skärskåda hårda fakta från institutioner som FN, Världsbanken och Världshälsoorganisationen visar Johan Norberg hur långt vi har kommit: mänskligheten har gjort större framsteg under de senaste 100 åren än våra första 100 000 år.
Fattigdomen har de senaste 50 åren minskat mer än de 500 åren dessförinnan. 90 procent av världens befolkning har i dag tillgång till rent vatten, jämfört med 50 procent år 1980. Även om många utmaningar kvarstår så presenteras i boken lösningar. För vi kan inte ta fortsatta framsteg för givna – om vi inte förstår vad människan har skapat så riskerar vi att kasta bort dem.

Framsteg är en överraskande och upplyftande berättelse om förnyat hopp, som går tvärtemot domedagsprofetiorna.

”En fantastisk bok … Norberg släpper loss en virvelvind av bevis … Den här boken är en explosion av sunt förnuft.” – The Economist

”En övertygande skildring” – Wall Street Journal

”Johan Norberg är något så ovanligt som en svensk intellektuell världskändis. Jag kan inte komma på någon annan som har en så ryktbar ställning.” – PM Nilsson i Expressen

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.