Per Furumo

Per Furumo - Föreläsare / Föreläsning - Speakers&friends

Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget.

Vad är det egentligen som påverkar hur ett budskap uppfattas och tas emot? Vad är det egentligen som triggar, attraherar och stimulerar till lyssning och interaktion? En sak kan vi vara klara över – oavsett om sammanhanget är fysiskt eller digitalt handlar det om oerhört mycket mer än innehållet i sig.

I sina föreläsningar och workshops introducerar Per Furumo en enkel, konkret och omedelbart användbar ledstång för ”det skarpa läget”. Som röstcoach sticker Per ut bland Sveriges retoriker.

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt, i det digitala eller fysiska sammanhanget, har en fördel. Per Furumo synliggör, med humor och allvar, i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt och funktionellt verktyg.

För det fysiska och det digitala sammanhanget får du bl.a. detta:

  • Kunskap om vad som berör och påverkar genom forskningsrön från Harvard University och IMD.
  • Så lyckas du med era digitala möten och presentationer.
  • Kunskap om rösten och hur du medvetet kan använda den som det verktyg den är.
  • Verktyg för ett levande sätt att tala och berätta.
  • Verktyg för att med disposition, storytelling och dramaturgi skapa ännu intressantare presentationer/berättelser.
  • Verktyg för att uppnå ett stimulerande samspel mellan tal och hjälpmedel som PowerPoint, whiteboard med mera.
  • Verktyg för att oberoende av ämne och innehåll alltid ÄGA den professionella talarsituationen.
  • Bland kunderna som anlitar Per Furumo finns, bland andra, en mängd av våra stora företag. ICA, Swedbank, NCC, ABB, Länsförsäkringar är några exempel. Organisationer som Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN, Karolinska Institutet, Ledarna, Advokatsamfundet är andra.

Pressbild – Per Furumo.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.