Per Furumo

Per Furumo - Föreläsare / Föreläsning - Speakers&friends

Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget.

Per Furumo är konsult i muntlig kommunikation, retorik och presentationsteknik. I sina föreläsningar och workshops introducerar han en enkel, konkret och omedelbart användbar ledstång för ”det skarpa läget”. Som röstcoach sticker Per ut bland Sveriges retoriker.

Per är ursprungligen sångpedagog, utbildad vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, och har omvandlat och förpackat sina kunskaper till presentationsteknik för näringslivet. 

Den som har insikt och kunskap om de grundläggande faktorer som ytterst påverkar mottagarens upplevelse när vi kommunicerar muntligt, i det digitala eller fysiska sammanhanget, har en fördel. Per Furumo synliggör, med humor och allvar, i samspel med deltagarna vad det handlar om och utifrån detta introduceras ett tydligt och funktionellt verktyg.

Bland Pers uppdragsgivare finns många större företag och organisationer, bland andra flera av landets ledande juristbyråer. Per har ett flertal stora uppdrag på sin meritlista vilket visar på vilken stor kunskap han besitter. Bland annat medverkar han sedan 2010 kontinuerligt i Advokatsamfundets utbildningar. Han har också uppdrag för exempelvis för Domstolsverket, Förvaltningsdomstolen, Justitiedepartementet och har även bistått advokater inför mål i HD.

Per Furumo anlitas även av en mängd av våra stora företag. ICA, Swedbank, NCC, ABB, Länsförsäkringar är några exempel. Organisationer som Regeringskansliet, EU-kommissionen, FN, Karolinska Institutet och Ledarna är andra.

Mer än innehållet! 
Vad är det egentligen som påverkar hur ett budskap uppfattas och tas emot? Vad är det egentligen som triggar, attraherar och stimulerar till lyssning och interaktion? En sak kan vi vara klara över – oavsett om sammanhanget är fysiskt eller digitalt handlar det om oerhört mycket mer än innehållet i sig.

Powerpointpresentationer, säljande anföranden, forskningskommunikation, process eller vilken talarsituation som än gäller handlar i grunden om samma sak: att berätta så att mottagaren triggas och attraheras till lyssning och interaktion, oberoende av ämne och fysiskt eller digitalt sammanhang. 

För det fysiska och det digitala sammanhanget får du bland annat detta:

  • Kunskap om vad som berör och påverkar genom forskningsrön från Harvard University och IMD.
  • Så lyckas ni med era digitala möten och presentationer.
  • Kunskap om rösten och hur du medvetet kan använda den som det verktyg den är.
  • Verktyg för ett levande sätt att tala och berätta.
  • Verktyg för att med disposition, storytelling och dramaturgi skapa ännu intressantare presentationer/berättelser.
  • Verktyg för att uppnå ett stimulerande samspel mellan tal och hjälpmedel som PowerPoint, whiteboard med mera.
  • Verktyg för att oberoende av ämne och innehåll alltid ÄGA den professionella talarsituationen.

Pressbild – Per Furumo.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.