Peter Siljerud

Peter Siljerud - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Allt du lärt dig om arbetslivet är fel!

Peter Siljerud är trendspanare, framtidsforskare och omvärldsanalytiker. Han har en bakgrund som framtidsstrateg på Kairos Future och omvärldsanalytiker på Intel. Han har blivit utsedd till en av Sveriges mest kreativa personer av mediehuset IDG och är en erfaren och internationellt uppskattad föredragshållare.

Utgångspunkten är att vår värld förändras i ett allt snabbare tempo – men arbetslivet gör det inte! Hur kommer det sig att vi håller fast vid förlegade sätt att arbeta, skapa incitament och organisera och leda anställda? Vanans makt är stor, så stor att alla som fortsätter göra som de brukar riskerar att bli omsprungna. Antingen fortsätter vi att backa in i framtiden eller så tar vi makten över våra liv genom att utmana och tänka efter före.

Omvärldsförändring och nya trender ska inte ses som hot – de ska betraktas som möjligheter, som frön till nya uppslag och idéer. Det är de som förstår att anpassa sig till de nya förutsättningarna som kommer att bli framtidens vinnare. Framgångsrika organisationer låter inte bara framtiden hända – de skapar den istället.

Peters föredrag byggs med fördel på med en Framtidsworkshop. Med workshopen skapas en bättre förståelse för de skiften vi nu bevittnar vilket minskar risken att fatta fel beslut. Ju snabbare vår värld snurrar, desto högre blir kraven på att ständigt vara uppdaterad. Nuförtiden det mindre viktigt att ha en fast och fix verksamhetsplan och istället mer intressant att snabbt och effektivt möta nya omvärldskrav.

Exempel på föreläsningar:

Framtidens marknadsföring och kommunikation
Det blir allt mer uppenbart att det tidigare sättet att kommunicera och nå kunder inte längre fungerar. Över 80 procent av svenskarna är negativa till reklam. I ljuset av detta krävs nya kreativa metoder för att nå fram till reklamcyniska mottagare. Detta föredrag presenterar centrala trender inom marknadsföring och kommunikation och ger inspiration om hur man med nytänkande kan nå fram.

Framtidens teknik och IT
Utvecklingen inom teknik och IT går så snabbt att det som vi nyss såg i en science-fiction-film snart är något vi håller i handen. I motsats till detta kan vi ställa hastigheten som organisationer förändras i, vilken vanligen är betydligt mer blygsam. Att överbrygga denna interna teknikklyfta är ett måste i en värld där alla företag håller på att bli teknikbolag oavsett bransch!

 

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.