Anders Ekholm

Anders Ekholm - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Forskningsbaserad framtidsanalys.

Anders Ekholm är vice VD för Institutet för Framtidsstudier där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet och är även institutets talesperson i frågor som inte direkt rör respektive forskningsprojekt. Han har tidigare arbetat som analyschef på Socialdepartementet där han bland annat undersökt Sveriges framtida behov av vård och omsorg. Han har även arbetat på Finansdepartementet, Arbetsmarknadsdepartementet och Utbildningsdepartementet.

Anders föreläser om hur de demografiska förändringarna, värderingsförskjutningar och teknik påverkar vår framtida välfärdssektor.  Hans föreläsningar baseras på statistik, forskning och prognoser. Det kan lätt kopplas samman med ”tråkigt” och ”torrt” men han förtydligar dessa fakta så att åhöraren kan ta det till sig och få en bättre förståelse för samhällsutvecklingen. Presentationen är lite lik Hans Roslings där historia och framtid åskådliggörs med datorgrafik på en enkelt och levande sätt som gör att man enklare kan förstå helhetsbilden.

Anders Ekholm är dessutom humoristisk på en ”lagom” nivå som gör det kul men inte förtar det han talar om. Bakgrunden som oberoende tjänsteman inom politiken gör att han kan skapa förståelse för hur reformer och andra insatser kommit till, hur det har gått, hur man skulle ha gjort mm. Anders arbetar även med en del av institutets utredningar som genomförs på uppdrag av olika organisationer, inriktade på viktiga samhällsfrågor som exempelvis hur digitaliseringen påverkar framtidens vård eller hur vi kan motverka den allt mer växande psykiska ohälsan.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.