Anton Lif

Anton Lif - Föreläsning / Föreläsare - Speakers&friends

Informationspåverkan – ett hot mot er verksamhet.

Anton Lif är specialist på påverkansoperationer och kommunikation. Idag arbetar Anton som Crisis Management-konsult på Combitech.

Under många år arbetade han vid Försvarsmaktens förband för psykologiska operationer (psyops), där han varit med och utvecklat förmågan i Sverige.  Några av Antons främsta styrkor och drivkrafter ligger i att omsätta den forskning och expertis som finns på området till faktiska handlingar. Att genom utbildning, övning och rådgivning utveckla privata och offentliga verksamheters förmåga att möta informationspåverkan.

Informationspåverkan är potentiellt skadlig kommunikation som illasinnade aktörer ligger bakom. Kommunikation som syftar till att störa, vilseleda och uppnå egna ekonomiska-, politiska- eller militära målsättningar.  Informationspåverkan kan riktas mot ett företag eller en myndighet direkt eller så används organisationen för att skapa osäkerhet, misstro till myndigheter och mellan människor.  Att ha ett högt förtroende och tillit är centralt för alla företag och organisationer. För myndigheter och media såväl som för näringslivet och intresseorganisationer, det är grunden som alla står på!

Trenden är att hot såsom informationspåverkan medför allt större kommersiella risker. Exempelvis finns det stora utmaningar för investerare då annonsörer omedvetet kan komma att finansiera desinformation – vilket kan medföra negativ påverkan på varumärken.

Genom opportunistiska, kreativa och tekniskt avancerade metoder riktar främmande makt, kriminella och bedragare sin påverkan mot sårbarheter i vårt demokratiska samhälle, i syfte att kompromettera informationsflödet.

  • Vilka risker och möjliga hot utgör den mot såväl enskilda medarbetare som mot kunder och varumärke?
  • Vad kan den egna verksamheten göra för att hantera detta?

Under Anton Lif ledning får du lära dig mer informationspåverkan, desinformation och kunskapsresistens och vilka tekniker och verktyg som finns för att hantera dessa utmaningar:

  • Så tar ni ett strategiskt helhetsgrepp och skapar medvetenhet inom er organisation
  • Desinformation, social-och kognitiv hackning, symboliska handlingar och illasinnad retorik – så används dessa tekniker för att påverka er.
  • Så utvecklar ni er omvärldsbevakning och er förmåga att identifiera informationspåverkan.
  • Hur arbeta proaktivt och hur ni ska agera reaktivt vid olika händelser?

Pressbild – Anton Lif.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.