Åsa Meland

Åsa Meland - Boka föreläsning | Boka föreläsare

När du verkligen vill ha en förändring – hållbart & mätbart.

Tydlighets i kombination med kreativitet ger medarbetarna och därmed företaget möjlighet att nå framgångsrika resultat. Alla blir en vinnare med minskad stressnivå, ökad arbetstillfredsställelse, förbättrade rutiner och ökad effektivitet.  Det går att nå stora resultat med små  förändringar.

Åsa Melands bakgrund som pilot gör att hon van att tänka ständiga förbättringar, kvalitet och standarder samt vikten av att samarbeta. Att bygga en grundstruktur kompletterad med omvärldsbevakning och at hitta kreativa lösningar som för verksamheten  framåt innan det är för sent. Åsas beskrivits av sina kunder som ”ödmjuk, tydlig och rak”  vilket också är en bra  beskrivning av hennes sätt att arbete. Hennes föreläsningar skapar stor inspiration och insikt men ger framför allt praktisk kunskap på ett konkret och tydligt sätt som gör att den direkt kan omsättas i den egna verksamheten. Implementering är en konst som Åsa behärskar och flera gånger har Åsa kallats in för att skapa handling då ”stora” gurus skapat inspiration men ingenting hänt i verksamheten (läs: verkligheten).  Det har fungerat på arbetsplatser med 3 medarbetare och på arbetsplatser med 8 800 medarbetare. Och allt däremellan.

Det handlar inte om att göra eller tillföra något nytt utan om att tydliggöra och utveckla:

  • Roller och ansvar
  • Utveckla och möjliggöra kreativitet
  • Att använda tiden på rätt sätt
  • Mötesteknik
  • Arbetssätt som skapar tillit, delaktighet och ansvar
  • Hantera omvärldsfaktorer
  • Syftet eller varför vi går till jobbet

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.