Charlotta Mellander

Charlotta Mellander - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Städer, kreativitet och regional utveckling.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi  och forskar om regional utveckling, städer och kreativitet. Hon är efterfrågad internationellt både med anledning av hennes formning och för att hon är en mycket inspirerande föreläsare. 

Tillsammans med professor Richard Florida har Charlotta utvecklat och publicerat teorier kring den kreativa klassen och städer där de vill bo. Teorierna berör såväl företag som regioner, som strävar efter att attrahera kreativa individer. Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid Handelshögskolan i Jönköping och forskar med inriktning mot städer och kreativitet.

I sina föredrag tar Charlotta ett bredare grepp på regional utveckling och kopplar samman ekonomi, entreprenörskap och innovationer med mjukare värden som öppenhet, tolerans och lycka.

Charlotta Mellander har bland annat föreläst internationellt för FN, EU-kommissionen och företag som IBM, men också nationellt för svenska företag och kommuner. Idag har Charlotta en forskartjänst som hon delar mellan Internationella Handelshögskolan i Jönköping och Rotman School of Management i Toronto. Hon är också Research Director för Prosperity Institute of Scandinavia, ett systerinstitut till Richard Floridas Martin Prosperity Institute.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.