Charlotte Signahl

Charlotte Signal - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Mångfald: besvärligt härligt!

Charlotte Signahl är moderator, föreläsare, processledare och utbildare inom jämställdhets- och mångfaldsfrågor. Hon håller även föreläsningar och workshops om stress.

Efter att ha jobbat i olika organisationer – bl.a. som förbundsordförande för Röda Korsets Ungdomsförbund, ordförande för Urix och projektledare på Sensus Studieförbund – valde Charlotte Signahl att starta sin egen föreläsnings- och kursverksamhet. Sedan dess har hon föreläst och hållit i kurser om jämställdhets- och mångfaldsrelaterade frågor. Hon är också verksam som moderator. Charlotte Signahl har läst ämnen som historia, psykologi och sociologi på Stockholms universitet.

Föreläsningen tar sin utgångspunkt i diskrimineringslagstiftningen, frågor om bemötande och svåra ord. Till exempel makt, etnicitet, hbt, jämlikhet och jämställdhet. För att få grepp om frågan utgår hon ifrån ett intersektionalistiskt perspektiv och ger exempel på vad normkritiskt tänkande kan innebära. Vilka roller spelar du och vilka roller får andra dig att spela?

Genom att lyfta dessa frågor vill hon avdramatisera dessa ämnen för att vi på allvar ska kunna börja förändra saker och ting.

Mångfaldiga ditt nätverkande – ny etikett i en ny tid
Ser vett och etikett annorlunda ut om du vill ha ett mer mångfaldigt nätverk? Antagligen! Hur minglar du när deltagarna inte vill ta i hand? Hur knyter du kontakter utan att fråga fel frågor? De flesta tjänster i arbetslivet tillsätts via personliga nätverk. Visste du att mindre företag ser sina nätverk som den största ekonomiska tillgången? Hur ser ditt nätverk ut? I ett segregerat Sverige är det viktigt att medvetet fundera över sitt nätverk.

Tillsammans med Åsa Nylander, journalist med stor kunskap om nätverkande och mingel, gör du och dina medarbetare övningar och delar med er av erfarenheter och tips.

Man blir bra på det man tränar på! Vad tränar du på?
Målet med föreläsningen är att minska negativ stress och öka positiv motivation. Hur minskar du stressen i ditt liv? Vad är egentligen stress och hur fungerar det? Hur hittar du motivation och mål att arbeta mot? Vad vill du förändra?

Det här är en föreläsning om hur man gör vardagen lite enklare att leva. Vad är egentligen motivation och hur fungerar det? Vad är egentligen stress? Vad händer i kroppen när vi är stressade? Vad tycker du är viktigt och vad ska ditt liv stå för? Verktyg att ta med hem! Beroende på hur mycket tid ni har så börjar och testar ni tillsammans. Föredraget utgår från olika exempel, forskning och förhoppningsvis många skratt. Ni bygger vidare med övningar som du kan ta med dig, för att ha till hands när livet krånglar.

I denna föreläsning ligger fokus på metoder som är förbyggande men som även har en god effekt vid kriser. Utgångspunkten är klassiska teorier och metoder för motivation och i s.k. ACT – som är en förkortning för Acceptance and Commitment ­ Therapy och uttalas som engelskans »act«, agera. Föreläsningen kan göras på en timma men gärna på tre – allt är möjligt!

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.