Claes Ceverin

Claes Ceverin - Förelasare - Föreläsning - Speakers&friends

Förändring 2.0: när din marknad utmanas av ny disruptiv teknologi.

Varför tappar många marknadsledande företag sitt momentum när ny teknologi intar deras marknad? Ett fenomen som växt sig allt starkare under vår tids starka teknologiska utveckling och som i slutändan kommer påverka de flesta företag oavsett bransch. Fenomenet drivs av det som kallas för disruptiv förändring och disruptiva teknologier. Stabila företag och branscher som till synes helt plötsligt utmanas av helt nya marknadsaktörer, med helt nya affärsmodeller och helt nya tankesätt. 

En del företag överlever disruptiv förändring, men de flesta hinner aldrig ställa om sitt tankesätt och sin affär. Claes Ceverin vet vad han talar om. Under flera år arbetade Claes på Nordens största oljebolag med ansvar för strategi och insikter. Där såg han tidigt hur ett nytt ekosystem av snabbväxande teknologier utvecklades i form av elbilar, självkörande bilar, solenergi och energilagring.

Ett nytt ekosystem av teknologier som tillsammans hotade företagets existens, men också många andra affärsmodeller inom branscher som handeln, fastigheter, energi, transport och många fler.

Trots gedigen fakta och underlag möttes insikterna av ett vanligt förekommande beteende vid disruptiv förändring: ”En så stor förändring kan inte ske på vår marknad och framförallt inte så snabbt”. Men den stora förändringen håller precis på att hända.

Claes Ceverin är en flitigt anlitad föreläsare om framtiden och vår relation till förändring. I sitt arbete med att kartlägga framtidens mobilitet har han fördjupat sig i vår oförmåga att förhålla oss till exponentiell utveckling när nya disruptiva teknologier når vår marknad – det han kallar för “Förändring 2.0”.

Claes är en talare som inspirerar och bjuder med sina åhörare på en spännande resa med konkreta tips kring hur man bör tänka och agera vid disruptiv förändring. Detta tillsammans med sina erfarenheter som förklarar de bakomliggande faktorerna till den stora förändring som nu sker inom mobilitet. Hur har utvecklingen gått till, varför har det nya ekosystemet potentialen att förändra vårt samhälle, slå ut etablerade miljardmarknader och samtidigt skapa helt nya hållbara konsumentbeteenden och affärsmöjligheter? En samhällsförändring som är lika relevant och intressant att lyssna till utifrån ett företagsperspektiv som ett privat perspektiv.

Genom sin ovanlig förmåga att förenkla det komplexa förser Claes sin publik med såväl insikter, entusiasm och förståelse som får oss att reflektera i helt nya banor och som garanterat skapar många aha-upplevelser.

Pressbild – Claes Ceverin

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.