Hem / Föreläsare / Anne-Marie Eklund Löwinder
Anne-Marie Eklund Löwinder - föreläsare - Speakers&friends - fotograf Kristina Alexanderson - profilbild

Anne-Marie Eklund Löwinder

En av Sveriges främsta experter på informations- och IT-säkerhet

Anne-Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet med mer än 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete.

Under sina 20 års tid som CISO på Internetstiftelsen ledde Anne-Marie Eklund Löwinder verksamheten fram till ISO 27000-certifiering i en mogen organisation där ledningen förstår och tar sitt ansvar, där det finns ett ledningssystem som är implementerat och spritt i organisationen och informationssäkerhet är en del av verksamhetens hållbarhetsarbete.

Anne-Marie kan svara på de flesta frågor kring strategiska informations- och IT-säkerhet både för verksamheter och vanliga användare, till exempel gällande ledningssystem för informationssäkerhet och ISO 27001 men också om kryptering, lösenord, säkerhet kring smarta prylar, molntjänster och nätverk.

 

På Anne-Maries föreläsningar får du med dig
  • en aktuell bild av cybersäkerhetsläget
  • styrelsens och ledningens ansvar
  • praktiska råd

 

Exempel på föreläsningsinriktningar

Kravhantering – Målgrupp: inköpschefer

Inköp sker av olika typer av varor och tjänster; kontorsmaterial, medicinsk utrustning, byggtjänster, konsulttjänster, it-utrustning och it-tjänster. Gemensamt för upphandlade varor och tjänster är att de är beroende av att information hanteras på ett tillräckligt säkert sätt. En del av verksamhetens informationssäkerhetsarbete är att säkerställa att det som köps in också kravställs med relevanta skyddsåtgärder. Informationssäkerhetskrav är framför allt en del av upphandlings- och inköpsprocessen för it-utrustning och tjänster. Att ta med informationssäkerhetskrav på ett tidigt stadie bidrar generellt till en högre nivå av säkerhet och är ett mer kostnadseffektivt tillvägagångsätt än att lägga på säkerhet efteråt. Så hur ska vi tänka?

 

Incidenthantering – Målgrupp: kommunikationschefer

När verksamheten utsätts för en incident är det särskilt viktigt med snabbhet, öppenhet och ansvarstagande. Ni bedöms inte bara utifrån den kris som har inträffat, utan minst lika mycket utifrån hur ni hanterar krisen. Risken är annars stor att ni drabbas av negativ medial uppmärksamhet. Vi går igenom vad man behöver tänka på som kommunikatör. Ett enkelt verktyg för analys av situationen presenteras.

 

Social Manipulation – Målgrupp: kundservicechefer

Social manipulation är konsten att komma över känslig eller hemlig information genom att manipulera behöriga användare. Angriparen utnyttjar personers naturliga tendens att lita på andra människor snarare än att utnyttja tekniska säkerhetsbrister. Det är ett av de allra vanligaste angreppssätten idag. Vi går igenom vad man behöver tänka på och hur man ska skydda sig.

 

Vad får säkerhet kosta? – Målgrupp: ekonomichefer

Att investera i informationssäkerhet är idag mer självklart än tidigare inom många verksamheter. Brister i informationssäkerhet kan medföra stora negativa effekter, inte minst ekonomisk förlust. En hög säkerhetsnivå kan vara mycket kostnadsdrivande. Förutom att driva kostnader kan skyddsåtgärder påverka verksamheten negativt genom att förhindra och förhindra utvecklingen av flexibla och produktiva arbetssätt. Ett sätt att hantera avvägningen för vad som är en lämplig nivå av informationssäkerhet är riskhantering.

 

Säker rekrytering – Målgrupp: HR-chefer

Säkerhetsfrågorna inte är någon egen del av verksamheten – den berör alla. När en organisation inför mer sofistikerade fysiska och logiska skyddsåtgärder blir plantering av insiders mer attraktivt för en extern hotaktör. Det kan vara en anställd, konsult, underleverantör eller en affärspartner, som medvetet försöker exploatera en verksamhets tillgångar på olika sätt.

 

Mer om Anne-Marie

Anne-Marie Eklund Löwinder är ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XII, Informationsteknik, och styrelseledamot i Skatteverkets, Trafikverkets och Försvarets Materielverks styrelser, samt i styrelsen för den irländska toppdomänadministratören, .IE.

 

Anne-Marie Eklund Löwinder - föreläsare - Speakers&friends - fotograf Björn Falkevik
Foto: Björn Falkevik

Utmärkelser


Anne-Marie Eklund Löwinder tilldelades i november 2021 ett Lifetime Achievement Award från Dataföreningen. Med motiveringen: ”Anne-Marie Eklund Löwinder har under en lång yrkeskarriär som IT-säkerhetsexpert på ett avgörande sätt åstadkommit ett genomslag för betydelsen av cybersäkerhet i Sverige”. Läs mer om utmärkelsen.

Hon tilldelades 2018 Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens Guldmedalj ”för sina betydande insatser för säkerheten av den svenska och globala digitala infrastrukturen”. Läs mer…

Hon förlänades H.M. Konungens medalj av 8:e storleken i högblått band ”För framstående insatser inom nationellt och internationellt digitalt säkerhetsarbete”. Läs mer…

 

Sommarprat


Vill du lyssna till Anne-Marie ska du inte missa hennes sommarprat från den 27 juli 2022.

 

Pressbild – Anne-Marie Eklund Löwinder (foto: Kristina Alexanderson)

Så bokar du Anne-Marie Eklund Löwinder som föreläsare

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Johan Ronnestam

Pernilla Ramslöv

Ullakarin Nyberg

Mattias Hansson

Anne-Marie Eklund Löwinder - föreläsare - Speakers&friends - fotograf Kristina Alexanderson - profilbild

Anne-Marie Eklund Löwinder

Vill du boka Anne-Marie Eklund Löwindersom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Anne-Marie Eklund Löwinder som föreläsare!