Hem / Föreläsare / Bino Catasús
Bino Catasús - föreläsare - Speakers&friends

Bino Catasús

Sveriges bästa lärare inom redovisning och revision 2022! Professorn som njuter av att ha fel!

Bino Catasús tilldelades 2022 Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris och har utmärkelsen svensk mästare i att lära ut redovisning och revision. Han är professor i redovisning och revision, forskare och lärare på företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet. Bino är även sakkunnig på Nyckeltalsinstitutet och forskar om redovisnings-, mätnings- och styrningsfrågor.

Bino Catasús disputerade 2001 med en avhandling om miljö, miljöredovisning och organisering. Hans forskning har sedan dess behandlat olika frågor såsom intellektuellt kapital, styrning av statliga myndigheter, redovisning och kreditgivning och bolagsstyrning. För närvarande är Bino involverad i ett projekt om redovisning och ”läskunnighet” (accounting literacy) där de empiriskt undersökt relationen mellan individer och finansiell information.

Binos grundintresse har alltid varit relationen mellan människa och siffra med ambitionen att undersöka hur och vad siffror gör med människor men också hur och vad människor gör med siffror.

Nyligen avslutade projekt har handlat om AI och styrning samt ”Covid-19”-effekten – en studie av hemarbetets effekter på innovation och utveckling inom verksamheter.

Bino Catasús kan svara på de flesta frågor kring verksamhetsstyrning, företagsekonomi, nyckeltal och ekonomisk kommunikation. Budget, styrelsearbete och finansiell uppföljning är andra områden som han är uppskattad föreläsare inom.

Som en sann professor är Bino nyfiken och utforskande i alla ämnen som landar på hans bord och kan med sin ypperliga pedagogik guida deltagarna i lärande reflektioner. På Binos föreläsningar får du med dig många bra lärdomar om företagsekonomi, verksamhetsstyrning, nyckeltal och ekonomisk kommunikation.

 

Exempel på föreläsningsinriktningar

Siffrornas magi – Målgrupp: styrelse, ledningsgrupp, chefer
Bino Catasús delar under nätverksträffen med sig av sina kunskaper, teorier och tankar kring värdet av siffror i allmänhet och nyckeltal i synnerhet, kopplade till kommunikation, styrning och strategier. Tillsammans med moderatorn Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet, guidar Bino dig in i siffrornas magiska värld. ”Rätt använt kan nyckeltal vara skillnaden mellan utveckling och stillastående”, sammanfattar hans syn på siffror och nyckeltal.

Konsten att välja rätt nyckeltal – Målgrupp: styrelser, ledningsgrupper, chefer
Efter att ha lyssnat till Bino kommer du att ha insikt om:

  • Hur hittar man de mest relevanta nyckeltalen?
  • Hur nyckeltal som rör utveckling och styrning av verksamheten, det operativa och strategiska inom IT-området konstrueras och kan användas?
  • Hur vi kan tänka när vi ska kommunicera nyckeltalen internt?

Strategiska HR-nyckeltal – Målgrupp: HR-chefer
”One size fits all” finns inte när det gäller arbetsplatser. Det måste individ- och uppgiftsanpassas.
 Risk management handlar om att redovisa riskerna i HR-ekonomin såsom personalomsättning, organisationserfarenhet samt att kunna prognostisera framtiden som arbetsgivare utifrån fakta.
 Det krävs att HR har koll på de icke-finansiella nyckeltalen.

Konsten att prata ekonomiska – Målgrupp: ekonomichefer, marknads- och kommunikationschefer

Teorier och tankar kring värdet av siffror i allmänhet och nyckeltal i synnerhet, kopplade till kommunikation, styrning och strategier. Nyckelviska – Nyckeltala – Nyckelskrika.

Governance – Målgrupp: VD:ar, ledningsgrupper, styrelser
Vilka förutsättningar har olika organisationers ledningar att verka inom? Genomgång av centrala teoretiska governancemodeller som påverkar organisationer i både offentlig och privat sektor: agentteori, byråkrati, new public management, new public governance och intressentmodellen. De olika modellerna bygger på specifika antaganden om människors drivkrafter och om organisationens ambitioner. Dessa antaganden utmynnar i sin tur i olika sätt att förhålla sig till makt, ansvar och prestationsmätning. Vilken styrmodell passar er organisation bäst?

 

Mer om Bino

Bino Catasús sitter i ett flertal styrelser och är författare/medförfattare till bland annat följande böcker:
 Boken om Personalekonomi, Boken om Nyckeltal, Governance : en introduktion, Revisionens roll i bolagsstyrningen, Intellectual Capital Revisited samt Personalen i årsredovisningen.

Bino grundade för dryga 25 år sedan Nyckeltalsinstitutet tillsammans med kollegor från företagsekonomiska med syftet att standardisera HR-ekonomiska nyckeltal så att HR framöver ska jämföra äpplen med äpplen. Idag har Nyckeltalsinstitutet en unik databas över svenskt arbetslivs rådande arbetsvillkor som hjälper verksamheter med värdering och styrning av medarbetarkapitalet.

Utmärkelser
Svenska Revisionsakademins pedagogiska pris 2022:

”Bino Catasús har under hela sin akademiska karriär visat stort engagemang för studenter och deras lärande. Han är en av få professorer med stort deltagande på grundkurser, men har även gjort viktiga insatser på avancerad nivå och inom forskarutbildningen. Bino har även skrivit läroböcker och haft administrativt ansvar med koppling till utbildning.

Binos engagemang för studenter visar sig i att han flera gånger erhållit studentkårens pedagogiska pris. Hans djupa kunskap och förståelse för forskning i redovisning, såväl som redovisningens praktik, möjliggör teoretiska kopplingar i undervisningen och förbereder studenterna väl för det arbetsliv som de möter efter studierna.”

 

Pressbild – Bino Catasús

Så bokar du Bino Catasús

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Helena Tronner

Mark C. Thompson

Daniel Bergman

Stefan Wendin

Bino Catasús - föreläsare - Speakers&friends

Bino Catasús

Vill du boka Bino Catasússom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Bino Catasús som föreläsare!