Hem / Föreläsare / Isabelle McAllister
Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends - foto: Pia Ulin - profilbild

Isabelle McAllister

Med blick mot en hållbar framtid

Isabelle McAllister, den framstående kreativa omställningsaktivisten, författaren, föreläsaren, programledaren och moderatorn är din nyckel till att omvandla invanda tankemönster och bygga broar mellan företag, organisationer, politik och civilsamhälle. Isabelles föreläsningar väver in klimatforskning, psykologi, beteendevetenskap och en crash course i klimatnödläget tillsammans med goda exempel.

Isabelle McAllister är en etablerad och älskad inspiratör, TV-profil och kreatör med omställningskoll. Hon är den nyfikna mångsysslaren som väver samman inspiration och företeelser från olika branscher, tänkare och forskare från världens alla hörn. Genom att vara verksam inom många olika arenor kan hon skapa en bred bild över hur människor och företag tar sig an den stora omställningen som måste ske i klimatkrisens framfart.

Tillsammans med internationella tänkare och forskare utforskar Isabelle McAllister lösningar för en hållbar framtid, alltid rotad i gedigen klimatforskning. Genom att använda sig av avancerade metoder och beprövad vetenskaplig grund, söker Isabelle sätt att skapa en bättre värld med hjälp av innovativa strategier och möjliga lösningar.

 

Om Isabelle McAllister
Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends - foto: Mira Wickman
Foto: Mira Wickman

Bakgrunden har Isabelle McAllister inom design, media, bygg och liftestyle. Många av oss känner igen henne från tv-program som Fixa rummetÄntligen hemma, Maxat, Sommartorpet och Klimatrenoverarna.

Under de senaste åren har hon vidareutbildat sig och främst arbetat brett med omställnings- och hållbarhetsfrågor, både i Sverige och på Bali där hon bodde 2018-2020. Isabelle drivs att att vara med att skapa en positiv utveckling för både människor och natur.

Hon är författare och har gett ut bland annat boken Skavank – laga, vårda och uppskatta det gamla och nötta (2021). Boken är en blandning av teori, inspiration och praktisk handbok som vill hjälpa oss att se på våra saker med nya ögon och lära oss hur vi bäst kan laga och vårda dem.

År 2022 var Isabelle nominerad till WWFs pris Årets Miljöhjälte samt mottog priset som Sveriges Second Hand Profil för sitt inspirerande arbete med att visa att det inte bara är nödvändigt, utan också lustfyllt, att ställa om till en hållbar konsumtion. Samma år utnämndes hon till Årets Byggnadsvårdare.

Varje år delar Isabelle ett eget stipendium, Isabellestipendiet, till en kvinna inom hantverkarbranschen.

Isabelle McAllister sitter i styrelserna för ideella föreningarna Researchers´ Desk, som verkar för folkbildning kring klimat, ekosystem och samhällsutveckling, samt Klimatklubben som verkar för klimatengagemang.

 

Föreläsningar med Isabelle

Isabelle McAllister håller föreläsningar, samtal och workhops inom ämnen klimatforskning, psykologi, beteendevetenskap, transformationsteorier, psykologi, inre omställning, populärkultur, hantverk, konsumtion, filosofi, döden, hopp, skavank och vårt inneboende skav.

Genom sin breda bakgrund och arbetsfält försöker Isabelle koka ner det hon och forskningen ser att samhället just nu genomgår och hur vi kan använda det till att ställa om. 

Isabelles föreläsningar blir en uppdaterad omvärldsanalys som sedan omsätts i konkreta idéer och förslag om hur just ditt företag eller din organisation kan ta nästa steg i ert hållbarhetsarbete.

Olika områden som Isabelles föreläsningar berör:

 • Klimatuppdatering – Vad säger forskningen? Varför är det så bråttom att ställa om? En crash course om planetens tillstånd.
 • Design, hantverk och retail – Circularity, konsumtion, design för att möta framtidens behov, återbruk och att verka inom planetens gränser.
 • RE-Wilding – Vår koppling till naturen, plantering som rebellisk akt, resilience och att förstå hela processer inom oss själva men också i det vilda
 • Inre omställning
 – Beteendevetenskap, psykologi, filosofi, sorg. I många fall vet vi att vi bör förändra oss men hur gör vi det? Hur känns det?
 • Hållbarhetskommunikation – Från greenhushing till greenwashing – hur får vi fram vårt budskap när alla pratar hållbarhet?
 • Transformation och hållbarhet på bred front – 
Vad ser vi för trender och innovationer runt om i världen för tillfället som är kopplat till omställning och hållbarhet
 • Konsumtionsamhället – Hur blev vi ett slit-och-slängsamhälle och vad innebär det för oss nu?
 • Framtidens städer – Hur ser de ut och vad finns det för förebilder?
 • Skavank – Laga, vårda och uppskatta det vi redan har – är bland det bästa vi kan göra för vår miljö och klimatet

 

Exempel på föreläsningar

Framtiden i våra händer

Omställningen är komplex – global såväl som lokal –  ända in i våra hem. Det är stora system, lagar och praktiska sätt vi gör saker på som måste förändras (forskningen är tydlig!) men det är också en inre omställning som måste till. En företagsledare, kommunalarbetare och politiker är också en individ. Någon som har arbetat, utbildat och levt i en värld som nu inte längre är hållbar – det finns ofta ett motstånd i det, känslor och tankar som bubblar upp och som måste hanteras såväl som nya arbetssätt.

I denna föreläsning väver Isabelle McAllister in klimatforskning, psykologi, beteendevetenskap (vad får oss egentligen att förändras) en crash course i klimatnödläget tillsammans med exempel på företag, städer, organisationer och personer från hela världen som ställer om och tänker nytt. Isabelles breda bakgrund och arbetsfält ger henne en bred blick av samtiden som hon förenklar och förmedlar på ett inspirerande och tankeväckande sätt. Målet är att bättre förstå samtiden och framtiden och att känna att förändring och hopp är möjligt!

Föreläsningen går att kombinera med en workshop.

 

Skavank – laga vårda och uppskatta det gamla och nötta
 – en föreläsning om våra sakerI denna föreläsning tar Isabelle McAllister med sin publik på en insiktsfull resa där man tittar på våra konsumtionsvanor, historien bakom och ställer sig frågan om varför vi blev ett massproducerande samhälle. Isabelle tar även itu med frågeställningar såsom våra drivkrafter, vad är det som gör att vi shoppar så mycket och varför är det ens värt att tänka på. Både för planetens skull men också för vårt personliga välbefinnande.

Är det kanske så att vi missar något när vi inte har koppling till det vi omger oss med? Inte längre vet hur saker och ting produceras och vilken egenskap de olika materialen har. Under föreläsningen kommer Isabelle McAllister att ge er handfasta tips om hur man kan lappa och laga sina saker. Hon tar också upp begrepp som cirkularitet och framtidens designprocesser.

Föreläsniingen fungerar också som kombinerad workshop där man tillsammans utforskar olika lagningstekniker, som till exempel kintsugi och nåltovningslagning.

 

Omställningskollen

Genom att kartlägga och tänka på var i omställningen vi befinner oss, hur vi kommunicerar för att nå ut och vilka våra mål är, blir det sedan lättare att arbeta med vår förändringsteori. Det finns flera olika begrepp, forskning, processer och verktyg som hjälper till att förstå och lägga det pusslet.

Isabelle McAllister går igenom olika delar som hon använder sig av och har lärt sig under åren. Hon förklarar hur man kan använda dem rent praktiskt, vilket vi också kan öva på under sessionen tillsammans.

 • I vilken fas befinner vi oss i och varför kan det vara bra att hålla koll på – historiskt sett och enligt transformationsteorier?
 • Vad säger beteendeforskningen  – vad får oss att ställa om? Vad är en kritisk massa? Och hur ska man tänka på system vs individ?
 • Storytelling. Hur kan vi kommunicera mot olika målgrupper men också till olika slags människor som har en mer eller mindre förståelse för att vi behöver ändra oss för klimatet skull?
 • Målbilder. Degrowth. Grön Tillväxt. 15 min cities. Bygga företag som i första hand drivs av vilken förändring de vill åstadkomma.

I den här föreläsningen/workshopen går vi igenom olika delar för att få en bredare förståelse för komplexitet.

 

Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends - foto: Helene Pé Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends - foto: Mira Wickman

Foto 2 – Helene Pé, Foto 3 – Mira Wickman

 

Med personlighet och smittande engagemang tar Isabelle McAllister med publiken på en färgstark resa späckad av fakta, humor och handfasta tips.

Isabelle är också en utmärkt konferencier och moderator!

 

Utdrag ur referenslista:

”Vi hade glädjen att bjuda in Isabelle McAllister till en heldag i Jakobstadsregionen under den österbottniska hållbarhetsveckan. Isabelle kan konsten att kombinera inspiration och provokation till en helhet som gör att man känner både hopp och engagemang. Det var just det vi ville ha ut av Isabelles workshop och föredrag. Och det var också precis vad vi fick! Vi behöver fler omställningsaktivister som Isabelle som talar klarspråk och får oss att tänka samtidigt som hon engagerar och inspirerar. Tack!”  / Tomas Knuts, Jakobstadsregionens utvecklingsbolag Concordia AB

”Isabelle var en av våra huvudtalare på Länsförsäkringar Östgötas medarbetarkonferens i september. Temat för konferensen var att belysa vars och ens egna ansvar att bidra till helheten i de visioner vi har för bolaget som länkar till  Ekonomisk, Social och Miljömässig hållbarhet. Isabelle hade precis rätt anslag i sitt samtal – tuff i budskapet, öppen med sin egen ambition, ödmjuk inför svårigheter och inspirerade oss alla att få lust att bry sig och bidra till den stora förändringen. Uppskattat av medarbetarna och bidrog till väldigt höga utvärderingar av hela konferensen.” / 
Stefan Nyrinder VD, Länsförsäkringar Östgöta

”Omställningsaktivist Isabelle McAllister är styrelsemedlem i forskarnätverk Researchers desk. Jag har intervjuats av henne och lyssnat på henne när hon har intervjuat andra och jag blir ständigt imponerad om hur påläst hon är om den senaste klimat- och omställningsforskning. Hon håller sig alltid till fakta och hon vågar ställa frågor och ger förklarningar som gör forskningen tillgängliga för alla.” / Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet och ordförande i forskarnätverket Researchers desk

”During our Cornucopia talk this week we were mesmerized, entertained, a bit shocked and enlightened by one of our guest speakers, Isabelle McAllister. Isabelle is a design expert, branding expert, TV show host, podcaster and a bunch of other things. Isabelle gave a talk on “Contentagious” on how social media has evolved and how we can apply it today. But this just wasn’t about Facebook and Instagram.
Remarkably she wove through her talk topics on eating dogs, vagina fresheners, women’s rights, the patriarch and menstruation. This is the mind of a polymath. And it all made incredible sense as we saw how her mind integrated these different themes into her work and passion.
Without The Bridge we may not have had the chance to discover this fascinating individual and have her share her story with the community. We were all very lucky to see her talk.
This is what we continue to find here: diamonds in the rough. Everyone has a story or talent or skill or nugget of information. We can’t wait for the next talk.” / Chris Thompson, The Bridge @greenschool Bali

 

Länkar:

Podd med Isabelle McAllister och Anna Branten – Förnyarna

YouTube – Om boken Skavank

Sveriges Radio, programmet Plånboken – Isabelle McAllister vårdar och lagar

 

Pressbild – Isabelle McAllister (foto: Pia Ulin)

Så bokar du Isabelle McAllister

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Stina Oscarson

Alexander Ståhle

Henrik Larsson-Broman

Nicklas Bergman

Isabelle McAllister - föreläsare - Speakers&friends - foto: Pia Ulin - profilbild

Isabelle McAllister

, ,

Vill du boka Isabelle McAllistersom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Isabelle McAllister som föreläsare!