Hem / Föreläsare / Karin Otterbjörk
Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Karin Otterbjörk

Palla trycket – med självledarskap

Karin Otterbjörk är utvecklingskonsulten som har inspirerat och utvecklat ledare och medarbetare de senaste tio åren utifrån framgångsfaktorn självledarskap. Hennes drivkraft är att påverka hur vi jobbar för att både prestera och må bra – hur vi kan bli våra bästa jag både på kort och lång sikt. Med flera hundra uppdrag i bagaget är hon ett tryggt och självklart val när du behöver anlita en engagerad och erfaren föreläsare, workshopledare, coach eller utbildare.

Aldrig har självledarskap varit viktigare än nu. Enligt arbetsmiljöverket har var fjärde svensk problem med minne, koncentration och tankeförmåga. Detta påverkar alla nivåer i en organisation. Organisationerna behöver se över hur man jobbar, men det är också upp till var och en att ta ansvar och bygga sitt ”framgångsbygge”, dvs. sitt självledarskap som pallar trycket. Alla oavsett roll – men kanske speciellt cheferna – behöver utveckla denna förmåga.

Karin Otterbjörk har en gedigen ledarerfarenhet och passion för den mänskliga organisationen. Innan hon 2013 startade sitt eget konsultföretag, Mairutveckling AB, jobbade hon på olika globala företag. Karin kombinerar sin långa operativa chefserfarenhet med motiverande kunskap om vad som skapar energi på kort och lång sikt, samt hur man behåller och ökar engagemanget hos andra och hos sig själv.

Karin är också författare till boken Palla trycket – leda sig själv och andra till hållbart självledarskap (Liber, 2024). Boken är ett resultat och summering av hands-on kunskap om hur man leder sig själv i dagens arbetsliv med osäkerhet, högt tryck och ständiga förändringar.

”Det måste gå att skapa business som är mänsklig. Att göra affärer på ett smart sätt utifrån våra mänskliga behov. Att på riktigt jobba på ett sätt som skapar engagemang, utveckling, vilja och energi. Det finns en enorm kraft i att rigga sitt företag utifrån det.”

 

Föreläsningar med Karin Otterbjörk

Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends - pressbildGenom sina föreläsningar och workshops skapar Karin Otterbjörk förståelse för vad självledarskap innebär och hur man som medarbetare kan utveckla det. Hennes mål är att omvandla ett uttryck, som ofta genererar mer frustration än kraft inom organisationen, till något konkret och utvecklingsbart.

Kärnan i Karins föreläsningar och workshops är att förklara grunderna i självledarskap och sedan skräddarsy dem för kundens specifika behov. Hon fokuserar på olika typer av tryck, såsom stress, samt organisationens övergång till att främja självständighet hos alla medarbetare eller att bidra till organisationens mål. Oavsett situation är det avgörande att varje individ känner sig själv, förstår hur man fungerar samt vet hur man tar sig framåt i ibland snåriga omgivningar.

Föreläsningarna har antingen ett spår som gäller medarbetare eller en inriktning för ledare. Ledarskapet i dag och framöver behöver ofta framtidsäkras för de behov som finns. Det kan vara att leda andra till självledarskap, eller att leda på ett sätt som gör att medarbetarna pallar trycket. Det kan också handla om att vara en förebild själv och agera på ett sätt som visar att du som ledare pallar trycket på kort och lång sikt.

 

Palla trycket – led dig själv till hållbart självledarskap

Målgrupp: Alla medarbetare

Under denna föreläsning får du möjligheten att upptäcka och utforska konsten att hantera och omvandla stress till drivkraft. Du får ta del av Karin Otterbjörks beprövade metoder som är grundade i hennes bok Palla trycket.

Ni kommer att få tillgång till både praktiska och mentala verktyg som syftar till att förbättra självkännedom, förmågan att fokusera på mål och självreglering.

 

Palla trycket – led andra till hållbart självledarskap

Målgrupp: Ledare och HR

Med denna föreläsning säkrar ni ert ledarskap för både nutid och framtid. Under ledning av Karin Otterbjörk kommer ni att utforska det hållbara ledarskapet, och de tre komponenterna som det kretsar kring:

1) självkännedom​

2) riktning och mål​

3) självreglering och vanor

Du som ledare behöver få förutsättningar, men också leda dig själv till att du utvecklar en hjärna som tål högt tryck, gör dig modig, stabil men ändå flexibel. Det krävs inte att du är en superman eller superkvinna, men du behöver investera i arbetet för att utveckla dessa förmågor. Dessutom behöver du utveckla ledarbeteenden som inspirerar dina medarbetare och fyller deras hjärnor med engagemang, tillit och mod för att driva utvecklingen framåt.

Under föreläsningen kommer du också att få insikt i hur du kan implementera och utveckla självledarskapet hos dina medarbetare.

 

Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends  Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends  Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends

 

Kickstarta arbetet för ett hållbart självledarskap – kontakta oss på Speakers&friends och boka Karin Otterbjörk som er nästa föreläsare!

 

Utdrag från referenslista:

”En höjdpunkt under vår konferens var den inspirerande föreläsningen ”Arbetsglädje smittar” av vår fantastiska gästföreläsare Karin Otterbjörk. Med utgångspunkt från självledarskapet där hjärnan, våra beteende och vårt eget ansvar stod i fokus så delade Karin med sig av sin kunskap. Karin skapade insikter och gav oss verktyg som kommer vara till stor hjälp i vårt dagliga arbete och det kommer hjälpa oss att skapa en motiverande arbetsmiljö med fokus på glädje och engagemang. Ett varmt tack till Karin för denna mycket inspirerande föreläsning.”
Åsa Rune, Affärsområdeschef, Medhouse

”Karin var en självklar del i ett av våra talangprogram där hennes del var att få deltagarna att skapa ett hållbart självledarskap. Deltagarna fick med sig en rad verktyg som de både kunde använda sig av i programmet, på arbetsplatsen och i sin privata vardag. Jag kan varmt rekommendera henne och hennes tjänster.”
Stina Persdotter, Kompetensutvecklare, Tre

”I vårt rådande affärsklimat med stora både förändringar på både global och lokal nivå utsätts vi som arbetar på ett internationellt företag med olika sorters krav. Det är oftast utmanande och spännande men det kräver mycket av oss alla som individer. Att då kunna leda sig själv är avgörande för att själv må bra men även för organisationen att vara en hållbar organisation. Karin ger på ett fantastiskt inspirerande sätt sin syn på självledarskap och ger verktyg som är enkla att ta till sig och också att kunna diskutera i grupp. Föreläsningen med Karin var en sådan investering för oss alla, oavsett chef eller inte, som påverkade både hjärnan och hjärtat. Jag kan varmt rekommendera Karin för att öka kunskapen om självledarskap och även få ökad självinsikt samt bygga en hållbar organisation!”
Sofia Opitz, VD, AOP Health Nordic

 

Länkar:

Podcast Hälsorevolutionen – Karin Otterbjörk: Självledarskap och självmedkänsla

Artikel i Chefstidningen.se – Så dämpar du stressen och blir den chef dina medarbetare behöver

Artikel i TLNT – Stärk din och teamets hållbarhet

Artikel i Passioneffect.se – Ny bok lär medarbetare och ledare att palla trycket

 

Pressbilder:

Pressbild 1

Pressbild 2

Pressbild 3

Pressbild 4

Så bokar du Karin Otterbjörk

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Håkan Svensson

Ramona Karlsson

Karin Otterbjörk - föreläsare - Speakers&friends - profilbild

Karin Otterbjörk

,

Vill du boka Karin Otterbjörksom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Karin Otterbjörk som föreläsare!