Hem / Föreläsare / Varg Gyllander
Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan - profilbild

Varg Gyllander

Så förbereder du dig för det oväntade

Varg Gyllander har haft rollen polisens presschef och rikspolischefens strategiska medierådgivare, och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med krishantering och kommunikation. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när marken skakar under fötterna. Med sin erfarenhet av att hantera allt från polisiära skandaler, terrordåd, spektakulära rån till stora förtroendekriser, har Varg etablerat sig som en ledande expert inom sitt område. 

Varg Gyllander har under åren 2006 till 2023 varit verksam som operativ och strategisk krishanterare inom polismyndigheten, men inledde sin karriär på 90-talet som journalist på TT och Norrköpings Tidningar. Han har också egen erfarenhet av ett dussin Uppdrag Granskning och andra granskande program och en spännande och unik inblick i vad som egentligen sker bakom kulisserna.

Utöver sitt arbete som krishanterare är han också en uppmärksammad författare som har skrivit flera böcker, både skönlitteratur och facklitteratur som blivit översatta till flera språk.

Varg Gyllander är en erfaren och entusiasmerande föreläsare som blandar allvar med skratt. Hans motto är: ”kriser består av rädsla och bekämpas med kärlek och humor”. Krishantering kräver dessutom en sund intern kultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse. Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och spektakulära rån och förtroendekriser delar Varg frikostigt och prestigelöst med sig av sina kunskaper och insikter, men även sina misslyckanden.

 

Föreläsningar med Varg Gyllander
Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan
Foto: Richard Ryan

Med utgångspunkt från sina framgångar och misstag delar Varg Gyllander med sig av sina kunskaper på ett engagerat och underhållande sätt. Åhörarna får med sig självförtroende och användbara verktyg för att hantera och ibland avvärja annalkande stora som små kriser. Vargs erfarenheter kan användas av så väl den lilla föreningen, det globala företaget eller en myndighet, eller till och med när det krisar i familjen.

Kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar och kan skalas ner till ett antal användbara metoder. Metoder som passar alla och som är lätta att förstå. På Vars föreläsningar får du höra om hans sju metoder som fungerar på riktigt. De kallas för Pixel, SOS, Hjärta, Scout, Judo, Telegram och Guldfisk. Metoderna, som också finns i bokform, fungerar i stort och i smått.

Krisernas dramaturgi och väsen ser ungefär likadant ut oavsett om de drabbar ett företag, en förening, ett politiskt parti, en myndighet eller annan sammanslutning, menar Varg Gyllander. Däremot kan genomslaget och bredden uppfattas olika. Ju mäktigare, desto större effekt. För individen kan det dock vara lika förödande oavsett om det är en bostadsrättsförening eller ett globalt läkemedelsföretag som drabbas.

 

Exempel på föreläsningar:
Hitta ljuset när allt känns mörkt – en inspirationsföreläsning

Vad händer med oss människor när vi får mörka besked och möter oroliga tider? Hur beter vi oss när allt känns osäkert, förtroendet rasar och medarbetare förlamas? Hur hittar vi till lampknappen för att släppa in ljuset?

Varg Gyllander, som i tjugo år har befunnit sig på insidan, har sett tuffa tider närma sig och människor som har gått under. Han berättar öppenhjärtigt och ärligt om vad som händer med oss människor när allt rasar och perspektiven smalnar. Hur beter vi oss och varför? Med berättelser ur verkligheten tar han oss med bakom kulisserna, där vi får höra dramatiska historier som visar att det mesta inte alls är som det ser ut att vara.

I sin föreläsning fokuserar Varg på ljuset och på människorna. Han gör det med värme, humor och hög igenkänning. Han bjuder på erfarenheter och tips på hur man hittar kraften att resa sig, hur man skyddar sig och hur man bygger upp sig själv och andra igen. Han bjuder också generöst på sina egna misslyckanden som inte bara har påverkat organisationen utan också honom själv på djupet.

Vargs föreläsningar lyfter och stärker på ett inspirerande och energifyllt sätt. De är fyllda av medmänsklighet och ger inte bara hopp och styrka, utan erbjuder även konkreta exempel på hur man i ett tidigt skede kan känna igen och navigera de risker och varningstecken som finns runt omkring oss. Allt för att lättare hitta ljuset när allt känns mörkt.

 

När drevet går

Vad händer när krisen är ett faktum och drevet går? Hur kommunicerar du med dina medarbetare och kunder om du samtidigt står under en omfattande mediabevakning?

Att vara föremål för granskning och offentlig misstänkliggörande kan enligt forskning leda till starka stressreaktioner och andra psykiska påfrestningar. Vanliga reaktioner kan inkludera känslor av utsatthet, ensamhet, skam och hårdhet mot sig själva och andra. Även chefer som inte själva blivit negativt granskade kan påverkas av mediebevakning, och ha tankar om att det kan hända dem nästa gång.

Vid föreläsningen ”När drevet går” får du ta del av Varg Gyllanders insikter och erfarenheter från hans närmare två decennier som krishanterare inom polismyndigheten. Han berättar om hur man kan hantera media på ett effektivt sätt i tider av kris och utmaningar, men samtidigt jobba proaktivt så man är beredd om krisen kommer.

Han tar upp viktiga frågor som att:

  • Förstå mediernas roll, dess logik och drivkrafter
  • Kommunicera tydligt och genomtänkt
  • Hantera kriser och svåra situationer professionellt för att värna så väl varumärken som medarbetare

 

Att leda när det oväntade inträffat

Att leda i kris är en färdighet som kräver erfarenhet, mod och engagemang men också hjärta. Som chef måste du kunna hantera stress, ta snabba och rationella beslut men också ta hand om dina medarbetare och peka ut en riktning framåt. Kommunikation, kreativitet, empati och också självreflektion är nyckelfaktorer för att lyckas. Men kanske viktigast av allt: att som ledare vara förberedd när det oväntade händer.

I ”Att leda när det oväntade inträffar” delar Varg Gyllander med sig av sina kunskaper och erfarenheter som chef och strategiskt stöd till chefer inom polismyndighetens högsta ledning.

Han talar om:

  • Hur man leder effektivt, och med hjärtat, i tider av förändring och osäkerhet
  • Hur man kan utnyttja krisens kraft till organisationens fördel och bli den ledare som teamet behöver i svåra tider

 

Workshop för ledningsgrupper

Dataintrång, arbetsplatsolyckor, driftsstörningar, kriminella beteenden, schismer i ledningsgruppen – raden av händelser som kan utvecklas till fullskaliga förtroendekriser är lång. Få företag eller organisation fungerar utan omvärldens förtroende. Ändå lever många med omotiverat höga risker för allvarliga förtroendekriser.

Varg Gyllander lär ut lättanvända och kostnadseffektiva sätt att reducera risker. Det handlar om processer för att identifiera och hantera incidenter, om att säkerställa kanaler till viktiga intressenter, om att öva talespersoner och kristeam så att de kan agera effektivt och förtroendeskapande om en kris ändå bryter ut.

Denna tretimmars-workshop, kanske som en del av en ledningsgruppskonferens, är ett effektivt sätt att reducera risken för en allvarlig kris.

 

Kontakta oss på Speakers&friends redan idag och boka en stärkande och inspirerande föreläsning med Varg Gyllander!

 

Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan  Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan  Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan

Foto: Richard Ryan

 

Sagt om Varg – kommentarer från deltagare på Varumärkesdagen:

Vilken föreläsning tyckte du var bäst? Varför? 

“Allra bäst var Varg tyckte jag.”

“Alla kan ta med sig lärdomar från Vargs föreläsning. Både det ‘mjuka’ innehållet att inte komplicera svåra situationer men även att med humor når budskapet långt och fastnar.”

“Varg Gyllander presenterade på ett mycket trevligt sätt och hade dessutom föredömligt bra presentationsmaterial. Minnesvärt, han hade gärna fått tala längre!”

“Intressant, aktuellt. Bra framförande med tempo och humor.”

“Väldigt kul och rolig avslutning med Varg Gyllander.”

“Intressant ämne och en trygg föreläsare.”

“Mycket engagerande och uppiggande, bjöd på sig själv. Intressant att höra om denna myndighet.”

“Varg Gyllander evnet å engasjere og underholde, samtidig som de fikk frem sitt budskap på en god måte.”

“Ett intressant och relevant innehåll och brann verkligen för det vilket gjorde föreläsningen mycket spännande, underhållande och gav mersmak.” 

 

Länkar:

Föreläsning, Offentliga Affärer – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten

Föreläsning, Varumärkesdagen 2018 – Varg Gyllander, presschef på polisen om polisens varumärke

Krisledningspodden – Kriskommunikation – 7 metoder med Varg Gyllander

Podden Chefsrådgivarna – Krishantering för chefer

 

Pressbilder:

Pressbild 1 (foto: Richard Ryan)

Pressbild 2 (foto: Richard Ryan)

Pressbild 3 (foto: Richard Ryan)

Pressbild 4 (foto: Richard Ryan)

 

Så bokar du Varg Gyllander

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Luuk & Lindström

Erik Hamrén

Anders Lundin

Vill du boka Varg Gyllandersom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Varg Gyllander som föreläsare!