Hem / Föreläsare / Varg Gyllander
Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends -profilbild - foto: Richard Ryan

Varg Gyllander

Så förbereder du dig för det oväntade

Varg Gyllander har haft rollen polisens presschef och rikspolischefens strategiska medierådgivare, och har en lång och gedigen erfarenhet av arbete med krishantering och kommunikation. Under hela sitt yrkesverksamma liv har han lärt sig vad som fungerar och vad som inte fungerar när marken skakar under fötterna.

Utifrån exempel på verkliga händelser som kravaller, kidnappningar, presidentbesök och spektakulära rån och förtroendekriser delar Varg Gyllander frikostigt och prestigelöst med sig av sina kunskaper och insikter, men även sina misslyckanden. Han har också egen erfarenhet av ett dussin Uppdrag Granskning och andra granskande program och en spännande och unik inblick i vad som egentligen sker bakom kulisserna.

 

Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan
Foto: Richard Ryan

En erfaren och entusiasmerande föreläsare


Varg Gyllander är en föreläsare som blandar allvar med skratt. Hans motto är: Kriser består av rädsla och bekämpas med kärlek och humor. Krishantering kräver dessutom en sund intern kultur, ett öppet och ärligt sinnelag och en stor portion förståelse.

Med utgångspunkt från sina misstag och framgångar delar han med sig av sina kunskaper på ett engagerat och underhållande sätt. Åhörarna får med sig självförtroende och användbara verktyg för att hantera och ibland avvärja annalkande stora som små kriser. Vargs erfarenheter kan användas av så väl den lilla föreningen, det globala företaget eller en myndighet, eller till och med när det krisar i familjen.

 

Kommunikationsmetoder som fungerar
!

Kriskommunikation handlar om relativt enkla sanningar och kan skalas ner till ett antal användbara metoder. Metoder som passar alla och som är lätta att förstå.

På Varg Gyllanders föreläsningar får du höra om hans sju metoder som fungerar på riktigt. De kallas för Pixel, SOS, Hjärta, Scout, Judo, Telegram och Guldfisk. Metoderna, som också finns i bokform, fungerar i stort och i smått.

Krisernas dramaturgi och väsen ser ungefär likadant ut oavsett om de drabbar ett företag, en förening, ett politiskt parti, en myndighet eller annan sammanslutning, menar Varg Gyllander. Däremot kan genomslaget och bredden uppfattas olika. Ju mäktigare, desto större effekt. För individen kan det dock vara lika förödande oavsett om det är en bostadsrättsförening eller ett globalt läkemedelsföretag som drabbas.

 

Föreläsningar med Varg Gyllander

När drevet går

Vad händer när krisen är ett faktum och drevet går? Hur kommunicerar du med dina medarbetare och kunder om du samtidigt står under en omfattande mediabevakning?

Att vara föremål för granskning och offentlig misstänkliggörande kan enligt forskning leda till starka stressreaktioner och andra psykiska påfrestningar. Vanliga reaktioner kan inkludera känslor av utsatthet, ensamhet, skam och hårdhet mot sig själva och andra. Även chefer som inte själva blivit negativt granskade kan påverkas av mediebevakning, och ha tankar om att det kan hända dem nästa gång.

Vid föreläsningen ”När drevet går” får du ta del av Varg Gyllanders insikter och erfarenheter från hans närmare två decennium som krishanterare inom polismyndigheten. Han berättar om hur man kan hantera media på ett effektivt sätt i tider av kris och utmaningar, men samtidigt jobba proaktivt så man är beredd om krisen kommer. Han tar upp viktiga frågor som att

  • förstå mediernas roll, dess logik och drivkrafter
  • kommunicera tydligt och genomtänkt
  • hantera kriser och svåra situationer professionellt för att värna så väl varumärken som medarbetare

 

Att leda i kris

Att leda i kris är en färdighet som kräver erfarenhet, mod och engagemang men också hjärta. Som chef måste du kunna hantera stress, ta snabba och rationella beslut men också ta hand om dina medarbetare och peka ut en riktning framåt. Kommunikation, kreativitet, empati och också självreflektion är nyckelfaktorer för att lyckas. Men kanske viktigast av allt: att som ledare vara förberedd när det oväntade händer.

I ”Att leda i kris” delar Varg Gyllander med sig av sina kunskaper och erfarenheter som chef och strategiskt stöd till chefer inom polismyndighetens högsta ledning. Han talar om

  • hur man leder effektivt, och med hjärtat, i tider av förändring och osäkerhet
  • hur man kan utnyttja krisens kraft till organisationens fördel och bli den ledare som teamet behöver i svåra tider

 

Rusta dig och din organisation för det oväntade

Det är inte frågan om, utan när krisen kommer. Alla organisationer och företag kan i dagens medieklimat drabbas av en förtroendekris. Att vara väl förberedd är avgörande för hur man klarar sig igenom den.

En öppen, transparent kommunikationskultur, tydliga roller inom organisationen och en förståelse för vilka kommunikationskanaler som behövs för att nå ut är bra sätt att bygga krisberedskap. Men också ett förstående för hur man kan förutspå att krisen kommer.

Varg Gyllander har, på nära håll, upplevt några av de största kriserna inom polisen under sina sjutton år som strategiskt och operativ krishanterare för myndigheten. Baserat på sina gedigna kunskaper och erfarenheter lär han ut

  • hur man gör en tydlig plan för krishantering
  • vilka metoder som fungerar
  • hur man identifierar vilka mål krishanteringen har
  • hur den enskilda drabbas av att stå mitt i stormen

 

Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends - foto: Richard Ryan

Foto: Richard Ryan

 

Mer om Varg

Varg Gyllander har under åren 2006 till 2023 varit verksam som operativ och strategisk krishanterare inom polismyndigheten, men inledde sin karriär på 90-talet som journalist på TT och Norrköpings Tidningar.

Med sin erfarenhet av att hantera allt från polisiära skandaler, terrordåd, spektakulära rån till stora förtroendekriser, har Varg Gyllander etablerat sig som en ledande expert inom sitt område.

Utöver sitt arbete som krishanterare är han också en uppmärksammad författare som har skrivit flera böcker, både skönlitteratur och facklitteratur som blivit översatta till flera språk.

 

Kommentarer från deltagare på Varumärkesdagen:

Vilken föreläsning tyckte du var bäst? Varför? 

“Allra bäst var Varg tyckte jag.”

“Alla kan ta med sig lärdomar från Vargs föreläsning. Både det ‘mjuka’ innehållet att inte komplicera svåra situationer men även att med humor når budskapet långt och fastnar.”

“Varg Gyllander presenterade på ett mycket trevligt sätt och hade dessutom föredömligt bra presentationsmaterial. Minnesvärt, han hade gärna fått tala längre!”

“Intressant, aktuellt. Bra framförande med tempo och humor.”

“Väldigt kul och rolig avslutning med Varg Gyllander.”

“Intressant ämne och en trygg föreläsare.”

“Mycket engagerande och uppiggande, bjöd på sig själv. Intressant att höra om denna myndighet.”

“Varg Gyllander evnet å engasjere og underholde, samtidig som de fikk frem sitt budskap på en god måte.”

“Ett intressant och relevant innehåll och brann verkligen för det vilket gjorde föreläsningen mycket spännande, underhållande och gav mersmak.” 

 

Länkar:

Föreläsning, Offentliga Affärer – 7 metoder för att identifiera, agera och hantera kriser i verkligheten

Föreläsning, Varumärkesdagen 2018 – Varg Gyllander, presschef på polisen om polisens varumärke

Krisledningspodden – Kriskommunikation – 7 metoder med Varg Gyllander

Podden Chefsrådgivarna – Krishantering för chefer

 

Pressbild – Varg Gyllander (foto: Richard Ryan)

 

Så bokar du Varg Gyllander som föreläsare

1

Undersök i korthet vad ni är ute efter.

Prata först ihop dig med dina kollegor och gör lite research. Vilken inriktning vill du att evenemanget ska ha och vad får det kosta? Är datumet fast eller flexibelt?
2

Kontakta oss och berätta mer

När du har klart för dig vad du är ute efter och inom vilka ramar, är du varmt välkommen att kontakta oss för att berätta mer och få rådgivning gällande evenemanget du ska hålla. Lättast är om du ringer till oss.
3

Vi återkopplar med ett förslag

Efter vårt samtal, kommer vi ge dig ett antal förslag på föreläsare som stämmer in på dina önskemål och behov.
4

Bokning och kontakt med föreläsaren

När vi har hittat rätt föreläsare till dig och du väljer att boka genom oss på Speakers&friends, får du snabbt ett bekräftande avtal från oss. Därefter får du också direktkontakt med föreläsaren du valt för att tillsammans stämma av evenemangets innehåll och upplägg, samt andra praktiska detaljer.

Relaterade föreläsare

Mikael Andersson

Magnus Hedman

Varg Gyllander - föreläsare - Speakers&friends -profilbild - foto: Richard Ryan

Varg Gyllander

,

Vill du boka Varg Gyllandersom föreläsare?

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och för att boka Varg Gyllander som föreläsare!