Jan Eliasson

Jan Eliasson - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends - fotograf - mediafish

Det nya globala landskapet.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest framträdande toppdiplomater och har tidigare bland annat varit utrikesminister, ordförande för FN:s generalförsamling och vice generalsekreterare i FN. Numera är han ordförande på SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute).

Jan Eliasson är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Eliasson har arbetarbakgrund och redan i unga år blev han socialdemokrat. 1965 anställdes Eliasson vid utrikesdepartementet, och han har som UD-anställd tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Under 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten i april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en rådslagsgrupp för att utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.

Jan föreläser om det nya globala landskapet, ledarskap, förhandling, humanitära frågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för fortsatt diskussion och för att boka Jan som föreläsare!

Pressbild – Foto: Mediafish

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.