Jan Eliasson

Jan Eliasson - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends - fotograf - mediafish

Det nya globala landskapet.

Toppdiplomaten Jan Eliasson har lämnat jobbet som vice generalsekreterare för FN där han var vice generalsekreterare 2012–2016. Han är numera ordförande på SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute)

Jan Eliasson är född och uppvuxen i stadsdelen Kålltorp i Göteborg. Eliasson har arbetarbakgrund och redan i unga år blev han socialdemokrat. 1965 anställdes Eliasson vid utrikesdepartementet, och han har som UD-anställd tjänstgjort i bland annat Paris, Bonn, Zimbabwe och Washington D.C. Senare tjänstgjorde han som Sveriges FN-ambassadör i New York, där han bland annat fungerade som generalsekreterarens personlige representant i Iran–Irak-konflikten.

Under 2005 valdes han som förste svensk till ordförande för FN:s generalförsamling på ett mandat som löpte ut i september 2006. Eliasson utsågs mars 2006 till Sveriges utrikesminister efter den avgångna Laila Freivalds. Han tillträdde posten i april, men behöll sitt uppdrag i FN parallellt med utrikesministerposten fram till september. Tiden som utrikesminister blev dock kort till följd av socialdemokraternas valförlust i september 2006. Hans största insats som utrikesminister blev evakueringen av svenskar i Libanon under konflikten med Israel sommaren 2006.

I december 2006 utsågs Eliasson till Förenta nationernas generalsekreterares särskilde sändebud i Darfur i Sudan, ett uppdrag han hade till juni 2008. Tillsammans med Margot Wallström fick han i uppdrag av Mona Sahlin i mars 2007 att leda en rådslagsgrupp för att utveckla socialdemokraternas utrikes- och EU-politik. Våren 2010 utsågs han av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon till särskild ambassadör för att genomföra FN:s Millenniemål.

Jan föreläser om det nya globala landskapet, ledarskap, förhandling, humanitära frågor, mänskliga rättigheter och hållbarhet. Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för fortsatt diskussion och för att boka Jan som föreläsare!

Pressbild – Foto: Mediafish

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.