Jan Scherman

Jan Scherman - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Räkna med känslorna.

Jan Scherman är oberoende debattör, författare, tv-producent, rådgivare, coach och engagerad i flera bolagsstyrelser med vitt skilda verksamheter. Han har årtionden av erfarenhet som chef i flera medieföretag. Jan var i många år VD för det då börsnoterade TV4 med tv-kanaler i hela Norden och många internationella affärer.

Han har arbetat centralt på Bonnier med affärsutveckling och under de senaste åren varit chef för Aftonbladets webb-tv-satsning. Där är han nu rådgivare i frågor om affärsutveckling.

Han har gett ut böcker om medbestämmandelagen, svenskt näringsliv och nu senast en bok om bl.a ledarskap. Jan har tilldelats Stora Journalistpriset.

Jan är aktiv i samhällsdebatten och engagerad i frågor om ledarskap, förändringsarbete, mångfald, digitalisering, mediernas utveckling och samhällsfrågor i stort. Han pratar ofta med fokus på det egna ansvaret och vikten av att våga uttrycka sina ståndpunkter. Men också om modet att ta risker. Han har många konkreta tankar om hur man kan utveckla ledningsarbetet och bättre ta tillvara medarbetarnas kompetens. Jan breddar perspektivet med frågor om etik, engagemang och samhällsansvar. Han talar om våra känslors betydelse på jobbet, för affärsutvecklingen och strategin. Han har ofta ett nordiskt och internationellt perspektiv.

Det blir inte så mycket siffror, utan mer praktiska exempel från egna erfarenheter från ett långt och intensivt arbetsliv som nu fortsätter ned nya uppdrag i krävande och snabbt föränderliga miljöer.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.