Johan Book

Johan Book - Föreläsare - Föreläsning

Den ädla konsten att skapa effektiva team!

Johan Book har femton års erfarenhet av att utveckla team, chefer och ledningsgrupper. Han har erfarenhet från både näringsliv, kommun och statliga myndigheter och håller både föreläsningar, workshops och fungerar även som processledare. Han är också smått galen i forskningsbaserat teamarbete, motiverade medarbetare och framgångsrika strategigenomföranden. Genom att utgå från de metoder och teorier som har de starkaste vetenskapliga stödet kring teameffektivitet maximeras sannolikheten att dina utvecklingsinsatser ger önskat resultat och skapar mer effektiva och välmående team.

Effektivt teamarbete är något alla strävar efter, däremot ser man i forskning och undersökningar att de flesta har svårt att nå den där åtråvärda effektiviteten. Genom att blicka och lära sig av den massiva teamforskningen som finns inom arbetspsykologin kan vi med enkla medel ta stormsteg mot bättre leveranser, bättre samarbeten, högre kvalité och just det, högre effektivitet och mer välmående.

Genom de senaste decenniernas forskning vet vi vad det är som skapar motivation och prestation i våra team, men vi är mindre bra på att applicera den kunskapen i våra organisationer. Med den etablerade teamforskningen i ryggen tar vi oss an era framtida utmaningar på ett lättsamt, involverande och konkret sätt. Föreläsningen varvas med korta diskussioner kring de olika fokusområdena och hur ni kan skapa de optimala förutsättningarna för mer motivation, bättre prestationer och därmed en bättre måluppfyllelse för teamet och dess medlemmar.

Under Johans föreläsning får du svar på:

• Vilka faktorer är totalt avgörande för ett skapa ett effektivt team?
• Vilka är fallgroparna och vad är framgångsfaktorerna?
• Vilket är knepet som enligt forskning bidrar till i snitt 25 procent ökad arbetsprestation
• Varför orsakerna till bristande kvalité, undermåliga leveranser och konflikter sällan finns där man tror och letar?

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.