Johanna Lundin

Johanna Lundin - Föreläsning - Föreläsare - Speakers&friends

Föreläsningar om diskriminering, härskarteknik och jämställdhet.

Johanna Lundin är prisbelönt jämställdhetskonsult som föreläser om normer, mångfald, härskartekniker och jämställdhet.

Johanna är en etablerad föreläsare som med sin personliga stil och teaterbakgrund får människor att lyssna, skratta och känna igen sig. Hon jobbar interaktivt och skapar dialog med gruppen och är en fena på att hitta gruppens akilleshäl, men också dess styrka. Under sina tio år som föreläsare och utbildare har Johanna mött många grupper inom olika områden och hon har en god känsla för att skapa tillit och ett öppet möte där taket är högt och alla kan utvecklas tillsammans.

Genom humor och igenkänning skapar hon både engagemang, motivation och ett normkritiskt perspektiv hos åhörarna för att bidra till en jämställd och inkluderande organisation. Johannas föreläsningar och workshops är inte bara tänkvärda ögonöppnare utan hon ger även verktygen som erbjuder en verklig förändring på djupet, både på individ- och gruppnivå.

Hon ger verktyg för faktisk förändring och vet vilka fallgropar och framgångsfaktorer som finns och får gruppen att utvecklas tillsammans. Johanna Lundin är flerfaldigt prisbelönt som jämställdhetskonsult med tio års erfarenhet av att inspirera och leda människor till jämställdhetsutveckling. Hon har verkat som jämställdhetsexpert i EU-projekt och utbildat över 10 000 människor inom offentlig och privat sektor.

Johanna använder sig av interaktiva övningar och case för att skapa jämställda och inkluderande organisationer. Johanna vill gärna möta kunden innan föreläsningstillfället för att få del av eventuellt tidigare utvecklingsarbete samt få en bild av verksamheten och skapa case som skapar engagemang och motivation hos åhörarna. Hon kan hålla kortare inspirationsföreläsningar, men även moderatorsuppdrag, facilitering av workshops samt processledning av utvecklingsarbete inom såväl offentlig, som privat sektor inom jämställdhet/mångfald/inkludering.

Nedan finns några exempel på föreläsningar:

En arbetsplats fri från diskriminering
En interaktiv föreläsning som grundar sig i diskrimineringslagen och ger kunskap om diskriminering/kränkande särbehandling och trakasserier.  Vi jobbar interaktivt och får utmanande cases där vi synliggör rådande normer och strukturer på arbetsplatsen som kan stå i vägen för att driva ett starkt och modernt bolag som priotiterar en god arbetsmiljö och stärker sin attraktionskraft, såväl på marknaden som internt.

Inkluderande kommunikation och normkritik
Vad är inkluderande kommunikation och hur kan det berika vår organisation? Här får vi normkunskap för att lyckas med en god och jämlik kommunikation såväl internt som externt. Med en ökad normmedvetenhet kan vi nå fler och nya kundgrupper som vi eventuellt missat och chansen att skapa både tjänster och produkter bortom normgränserna. Vi ges goda exempel på företag som lyckats med inkluderande kommunikation internt, externt och i rekryteringssammanhang vågat gå bortom ”copy paste” och skapat nya möjligheter för tillväxt.
Härskartekniker – att upptäcka och hantera

Vad är härskartekniker och hur kan dessa hänga ihop med strukturer och makt?
En stark föreläsning för att utveckla kommunikationen internt och utveckla en positiv arbetsmiljö!

Hör av dig till oss på Speakers&friends för vidare diskussion och att boka Johanna som föreläsare!

Pressbild – Johanna Lundin

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.