Judith Wolst

Judith Wolst - Föreläsare

Kraftfull kommunikation i en digital värld.

Judith Wolst är entreprenör, digital strateg och författare. Hon har arbetat med internet och digitala frågor sedan 2005 och har lång erfarenhet av digitalt förändringsarbete i näringslivet. Judith har bland annat grundat och varit VD för den tongivande digitala kommunikationsbyrån For Sure, varit nyckelperson i två svenska valrörelser och ansvarat för den digitala utbildningen på Berghs School of Communication. Judith blev utsedd till Supertalang redan år 2009 och hon medverkar löpande i svensk media som digital expert.

Hösten 2018 är Judith aktuell med sin debutbok ”Digital panik – Få koll på läget!” som beskriver digitaliseringen som både gynnsam och utmanande. För tio år sedan stod Judith på scener och pratade ivrigt om att tekniken skulle ge oss ökade valmöjligheter och större frihet. Hon bloggade om hur internet skulle demokratisera ordet. Visst har våra liv, både i det lilla och i det stora, på många sätt blivit bättre. Samtidigt har vi landat i en nutida digital värld som sätter krokben för demokratin genom att möjliggöra att falska nyheter sprids, för filterbubblor att begränsa våra världsbilder och för trollarméer att sprida propaganda.

Digitaliseringen är ofta både och. Den kommer både med enorma fördelar och med utmaningar. Judiths utgångspunkt är optimistisk men vi måste samtidigt inse att förändringen kan vara minst sagt utmanande för oss som människor. Det kan vara lätt att drabbas av ”digital panik”, men för att på bästa sätt dra nytta av de fördelar som digitaliseringen framför allt innebär, behöver vi få bättre koll på vad den innebär och hur vi bäst hanterar den. Vi har också landat i ett konstaterande att tekniken påverkar oss människor i våra vardagliga liv genom att göra oss beroende, ge oss försämrade kognitiva förmågor och minskad empati, för att nämna några exempel.

Judith Wolst definierar digitaliseringen på ett lättbegripligt sätt och reder ut vad vi behöver veta om den både som individer och som företag. Som föreläsare är Judith en av Sveriges skarpaste inom sitt område och hon har en förmåga att engagera och entusiasmera sin publik. Hon presenterar sina budskap på ett både lättbegripligt och underhållande sätt. Hennes styrka ligger i att blanda inspiration med konkreta och användbara verktyg för målgruppen hon föreläser för.

EXEMPEL PÅ FÖRELÄSNINGAR

Hur digitaliseringen påverkar människan, företagen och samhället.

Digitaliseringen handlar inte bara om teknik utan om förändrade beteenden och det skifte som just nu sker i vårt samhälle. Det mesta pekar på att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras och dessutom i en allt snabbare takt. Judith går på ett konkret sätt igenom den förändringsresa som har ägt rum, vart framtidskompassen pekar och vilka krav det ställer på människan och företagen.

7 digitala trender som påverkar företagen och människan.

Vilka trender är det som formar framtiden och som företag behöver anpassa sig efter? Judith Wolst går igenom sju aktuella områden såsom AI,
blockedjor och Internet of things (IoT) – visar var vi står idag och vad vi behöver veta för att stå rustade framöver.

Digitaliseringen – vad innebär den och hur ska vi orka hänga med?

Vad innebär egentligen digitaliseringen och hur påverkar den oss? Begreppet digitalisering har idag blivit så allomfattande och komplext att inte ens den digitala experten har en överblick. Vad behöver man som ”vanlig dödlig” veta och hur ska vi orka hänga med? Judith avdramatiserar området och vågar lyfta rädsla och en känsla av förlorad kontroll som lätt kommer i tider av förändring.

Digital strategi – från tanke till action!

En digital strategi definierar hur organisationer bäst navigerar utifrån förändrade affärsmodeller, kundbehov och beteenden. Vad är en digital strategi, hur definierar vi den bäst och vad behöver vi göra för att den ska leda till handling och inte stanna i skrivbordslådan? Som digital strateg delar Judith med sig av sina erfarenheter och ger konkreta råd.

Kraftfull kommunikation i en digital värld

Vi lever i en tid av informationsöverflöd där vi ständigt behöver ha färska kunskaper kring hur vi bäst når ut. Som erfaren kommunikatör ger Judith en presentation över aktuella mekanismer och hur vi måste jobba för att få synlighet i digitala kanaler. Judith avslutar med fem konkreta tips för kommunikatörer.

Judiths föreläsningar riktar sig till grupper av både mindre och större storlek. Hon skräddarsyr sina dragningar efter målgruppen så att exempel och rekommendationer bli så användbara som möjligt. Judith håller även i workshops och är utbildad facilitator av innovationsprocesser från Hyper Island.

 

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.