Lars Carlberg

Lars Carlberg - Föreläsare / Föreläsning - Speakers&friends

Sluta konkurrera med dina konkurrenter.

Lars Carlberg är sedan många år management konsult med inriktning på strategiutveckling och genomförande. Lars har bred och djup erfarenhet från både operativ- och konsultverksamhet något som uppskattas under föreläsningar och workshops. Innan sin tid som management konsult var Lars i många år inom börsnoterat svensk företag och skaffade sig där erfarenheter och kunskap inom affärs- och strategiutveckling som corporate controller, ansvarig för omstrukturering av Europamarknad och för internationell produktion och distribution.

Som management konsult var Lars tidigt en företrädare för strategiutveckling och genomförande enligt konceptet Balanced Scorecard i samarbete med upphovsmännen Kaplan & Norton, Boston – ett samarbete som fortgår än idag. Sedan 2005 har Lars fokus på strategi- och affärsutveckling med hjälp av konceptet Blue Ocean Strategy & Shift. Upphovsmännen prof. Kim & Mauborgneutsågs 2019 till världens främsta ”management thinkers”. Lars är certifierad av själva upphovsmännen och ingår i deras nätverk sedan 2006.

Konceptet bygger på att bryta sig ur den s.k. röda oceanen där de allra flesta organisationerna befinner sig idag och då med likartade erbjudanden till köparna och istället skapa något unikt som leder till lönsam tillväxt och en dominerande marknadsposition. Kort sagt att tänka utanför den berömda boxen med hjälp av ett strukturerat angreppssätt – att få deltagare och ledningsgrupper att upptäcka var de framtida unika möjligheterna finns. Sannolikheten för lönsam tillväxt i en röd ocean är låg och därför gäller det att bryta sig ur den röda oceanen och ”sluta konkurrera med sina konkurrenter” i den traditionella branschen genom att successivt gå ut i den blå  oceanen med ett unikt erbjudande.

I nuvarande pandemi-tider är det många organisationer som talar om ”den nya framtida standarden” och hur man kan snabbt kan anpassa/utveckla framtida behov. Blue Ocean Strategy är en utmärkt metodik för att snabbt ställa om till morgondagens realiteter.

Lars agerar aktivt, med djup kunskap tillsammans med praktikfall – både som föreläsare  och i skarpa projekt Lars syfte är att ge deltagarna en ”vitamininjektion” genom engagemang, inspiration, drivkraft och utmanande men positivt förhållningssätt – allt för att ge deltagarna nya tankar om möjligheter inför framtiden. Ett nyckelord i processen för att skapa ett unik värdeerbjudande är Visualisering dvs. att allt från att en ledningsgrupp gemensamt skapar en bild av nuläget till ett gemensamt förslag till framtida strategi byggs successivt och on-line. Visualiseringen ger åhörare och ledningsgrupper en ”Aha-upplevelse” av rang!

Lars föreläser om konceptet Blue Ocean Strategy & Shift, genomför praktiska kompetensutveckingsprogram samt driver skarpa projekt med klienter. Lars har drivit projekt i Sverige, övriga Norden, Europa och Asien. Klienterna går från medelstora till MNCs. Exempel på klienter är ABB, Stena Line, Lindab, Essity, Mölnlycke Healthcare, Volvo Penta, Akzo Nobel.

Pressbild – Lars Carlberg.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.