Mikael Rehnberg

Mikael Rehnberg - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Hälsa på hjärnan, upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa.

Mikael Rehnberg har en bakgrund som biolog. Med sitt brinnande intresse för vad som händer i våra kroppar när vi utsetts för stress valde han att rikta in sig på arbetsmiljöfrågor. Mikael föreläser och utbildar med utgångspunkt från den senaste forskningen om ämnen som anknyter till arbetsliv, arbetsmiljö, psykisk ohälsa och folkhälsa.

Idag är arbetsrelaterad stress en av de främsta orsakerna till långtidssjukskrivningar och trenden är att denna problematik växer inom alla branscher. Mikael föreläser entusiastiskt om hjärnergonomiska strategier för ett bättre arbetsliv. Han förklarar bland annat stressens biologi, visar på de viktigaste varningssignalerna för stress och ger tips på vad man själv kan göra för att förebygga stress. Mikael ger även exempel på vad exempelvis öppna kontorslandskap och ett gränslöst arbetsliv innebär för oss och pekar på de varningssignaler som finns innan utmattningssyndrom och vad som faktiskt händer i hjärnan vid långvarig och negativ stress.

Mikael är en flitigt anlitad föreläsare och hans biologiutbildning är en stor tillgång när han föreläser om stressrelaterad hälsa, hälsofrämjande strategier och stressrelaterad ohälsa. Mikael förklarar på ett enkelt och konkret sätt vad som händer i kroppen när vi utsetts för stress. Detta göra det enklare för en själv att förstå och förhoppningsvis också undvika att hamna i stressrelaterade sammanhang och det gör det också enklare för organisationer att arbeta med att skapa mer hälsosamma arbetsplatser. Mikael ger under sina utbildningar konkreta verktyg för detta arbeta som kan börja användas efter utbildningen.

Exempel på föreläsningar: 

För medarbetare
När Mikael föreläser för medarbetare på ett företag eller organisation beskriver han de stressrelaterade situationer som uppstår och hur medarbetaren själv kan påverka sin situation. Men han beskriver också vilka synbara tendenser man kan se innan man blir sjuk och andra varningssignaler man bör vara uppmärksam på. Mikael ger sina åhörare konkreta verktyg att använda i sina liv för att undvika onödig stress och bli bättre på att hantera stressen.

För ledningsgrupper & ledare
När Mikael föreläser för ledningsgrupper och ledare beskriver han hur man på ett organisatoriskt plan kan förebygga ohälsa och främja hälsa på arbetsplatsen med ofta enkla metoder. Han visar även på vilka organisationsfaktorer som är kopplade till hälsa och ohälsa. Genom att välja att arbeta mer aktivt för en mer hälsosam arbetsplats kan företaget både öka sina vinster och samtidigt förbättra medarbetarnas arbetsmiljö. Han ger dig som chef konkreta råd och verktyg som den som lyssnar direkt kan använda i sitt arbete.

Några exempel på rubriker:

  • Hälsa på hjärnan – strategier för ett bättre arbetsliv
  • Upptäck och förebygg stressrelaterad ohälsa
  • Nycklar till friska organisationer
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete
  • Gränslöst arbetsliv och gränskompetens
  • Kopplingen mellan god arbetsmiljö och lönsamhet

Hör gärna av dig till oss på Speakers&friends för fortsatt diskussion om Mikael och för att att boka honom som föreläsare eller processledare.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.