Oliver Lopez

Oliver_lopez_speakers&friends

Hur möter du och påverkar dina kunder i en värld som digitaliserats?

Digitaliseringen ger oss en möjlighet att nå vår målgrupp snabbare än tidigare. Genom sin egen erfarenhet, samt genom många kundprojekt, delar Oliver med sig av exempel och ger dig rätt verktyg för att kunna möta kunden i rätt skede, på rätt sätt och med rätt budskap.

Att ha en lång erfarenheten av komplex B2B-försäljning och kunna kombinera denna med nya digitala kanaler och verktyg gör Oliver unik i sin kompetens, någonting som gör att han ofta anlitas som föreläsare i ämnen som kundbemötande i en digital värld.

Som föreläsare har Oliver en unik kombination i att han har jobbat med traditionell B2B-försäljning under över 20 år men samtidigt anpassat sig till den nya digitala spelplanen som vuxit fram. Oliver får ofta feedback att han kan sätta sig in i hur marknadsförare tänker, samtidigt som han obehindrat kan sitta med säljteamet och diskutera affärer på deras eget språk. Oliver är någonting så ovanligt som en säljare med fokus och förståelse för digitalisering och personliga varumärken. Hur drar du som säljare nytta av de digitala processer och verktyg som finns – det är svar som du kommer att få av Oliver i hans uppskattade föreläsningar – som är både utbildande, roliga och konkreta.

Genom insikter och trendspaningar levererar Oliver konkreta förslag på hur vi bör tänka för att förbli relevanta nu och i framtiden.

Kombinera det gamla med det nya

Digitaliseringen har förflyttat en del av makten från säljaren till köparen samtidigt som begrepp som Inbound Marketing och Social Selling dominerar i de flesta sälj- och marknadsorganisationer. Utmaningen ligger i att hitta en balans mellan det nya sättet (det digitala) och det gamla (det analoga). De företag som lyckas automatisera allt som bör automatiseras men samtidigt har en fingertoppskänsla för när ett fysisk möte är nödvändigt kommer att lyckas i längden. De företag som automatiserar för mycket missar möjligheten till samarbetet mellan marknad och sälj (och skapar väldigt få värdefulla leads), samtidigt som de som inte automatiserar jobbar ineffektiv. Oliver baserar sin försäljning på den nyligen lanserade boken – Skapa värde eller dö! – som är en handbok för B2B-säljare, där fokus ligger på att bygga en värdeskapande dialog med dina kunder genom insiktsförsäljning i kombination med digitalisering och automatisering.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.