Rune Larsson

Rune Larsson - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Konsten att orka – Nå målen med fighterattityd!

Rune Larsson har i drygt 30 år studerat konsten att nå svåra mål. Han har funnit att förmågan att prestera handlar om att ha ett mål som man vill uppnå, tror på, och som man är villig att betala priset för. Rune berättar om hur vi kan optimera flera av de parametrar som påverkar vägen till målet.

Trots att Rune levt ett helt liv med utmaningar inom idrott och äventyr, handlar hans föreläsningar mest om sådant som kan appliceras på enskilda individer och grupper i allmänhet. Exempel på detta är hur vi tar oss an våra mål och hur vi kan påverka oss själva och andra att bli mera fighter och mindre offer.

Exempel på föreläsningar:

Mål och motivation: Mål och motivation följs åt. Ett mål är något som man vill uppnå, något som man tror på, och något som man är villig att betala priset för.

Attityder: Attityder är hjärnans drivrutiner. Sannolikheten att nå målet är större med en fighterattityd än med en offerattityd. Rune lär ut förmågan att bli mera fighter och mindre offer.

Konsten att orka: Kraft och uthållighet handlar om att ha en tydlig målbild och hålla fast vid den. Kamplust, förmågan att hantera de svackor och motgångar man får, attityden, flexibilitet så man kan anpassa sig till ändrade förutsättningar, och ett överskott av förmåga så man har marginaler till det som krävs, är några av de faktorer som avgör hur mycket vi orkar.

Konsten att skaffa en fysisk livsstil – och behålla den: Detta kan vävas in som en del i ett större sammanhang, eller vara ett eget föredrag som handlar om träning för nöje och motion. Budskapet vänder sig såväl till de som ännu aldrig motionerat, liksom till de som redan är igång. Det svåraste steget att ta för den som vill börja motionera sägs vara steget över tröskeln ut på det första träningspasset. Rune berättar hur man kan göra för att ta det steget, och hur man sedan kan träna för att vilja fortsätta. Detta föredrag kan kompletteras med att Rune tar ut de åhörare som så önskar på en löptur och lär ut konsten att springa långsamt.

Äventyr: Upplevelser och lärdomar från olika äventyr, såsom roddturen över Atlanten, löpturen över Amerika, och löpturen från Portugal till Sverige kan vävas in i olika föredrag.  På kundträffar och då man vill ha något lättsamt och underhållande passar detta utmärkt som ett eget föredrag.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.