Selene Cortes

Selene Cortes - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Psykosocial arbetsmiljö, stress och psykisk ohälsa.

Selene Cortes är en inspirerande och mångfacetterad föreläsare med bred såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar. Men psykisk ohälsa är intimt förknippat med vår mest privata sfär. Det är svårt att prata om psykisk ohälsa, och särskilt på jobbet. Det är skamfyllt, tabubelagt och stigmatiserat. Och psykisk ohälsa är dyrt. Särskilt för arbetsgivaren.

Vad behöver ha hänt på arbetsplatsen för att man som medarbetare kan berätta för sin chef att ingenting längre fungerar och att alla ens kognitiva förmågor är borta, utan att riskera eftergifter? Är man fortfarande sedd som en resurs på jobbet och kan man tryggt ha sitt lönesamtal om två veckor? Svaret på den frågan är att det går att skapa en god psykosocial arbetsmiljö där psykisk ohälsa både är pratbart och kan hanteras, och där enorma vinster görs, både som individ och som arbetsgivare. Det är också relativt lätt och enormt kostnadseffektivt.

Selene Cortes har under flera år jobbat brett med psykosocial arbetsmiljö i såväl offentlig som privat sektor och utvecklat ett eget koncept från föreläsningar om psykisk ohälsa och/eller utmattningssyndrom till korta utbildningar eller långsiktigt upplägg på arbetsplatsen. Hon är också en van och skicklig processledare som väcker tankar och skapar resultat.

Selene är själv öppen med sina egna erfarenheter av utmattningssyndrom med en sjukskrivning i drygt fyra år för bakom sig. Hon trodde länge att en återgång i arbete var omöjlig. Detta tillsammans med hennes sexåriga högskoleutbildning samt många års erfarenhet av arbete med utanförskapsgrupper gör att hennes föreläsningar kan skräddarsys inom ett stort spann av möjligheter.

Den teoretiska basen som alltid förankras i egna erfarenheter ger en dynamisk och givande föreläsning eller utbildning. Det är personligt och ärligt men med gedigen bakomliggande teoretisk kunskap och Selene är en kvick och fartfylld och gör ett tungt ämne både intressant och kul och får deltagarna att verkligen tänka utanför ramarna. Att blanda en utbildning i psykosocialt miljöarbete med en personlig föreläsning om vår tids största utmaning, stress och utmattningssyndrom, är en kombination som ingen kan värja sig emot.

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.