Staffan Ehde

Staffan Ehde - föreläsare - Speakers&friends

Mod att förändra.

Staffan Ehde är en flerfaldigt prisbelönad filmproducent med lång erfarenhet av att leda innovationsarbete inom en mängd olika branscher och organisationer.  

Missioner, visioner, strategier och fina värdeord till trots är det många som upplever att verksamheten ”rullar på” i gamla spår. Vad är dessa spår och varför är det svårt att ta sig ur dem? Henry Ford påstod att kulturen äter strategier till frukost och många kan nog vittna om sanningen i påståendet.

Staffan Endes föreläsningar genomförs i högt tempo med många aha-upplevelser. Syftet är att såväl inspirera som roa och skapa nya uttryck. Just ”syftet” är någonting Staffan återkommer till i sina föreläsningar. För kreativitet och modet att förändras kräver att man tydliggör syftet med verksamheten, då kan syftet tjäna som måttstock för alla i organisationen. Staffan använder många konkreta exempel hämtade från sina erfarenheter av att producera film och sitt 15 åriga arbete med innovationsprocesser samt de erfarenheter av rädsla han fått efter att ha seglat i 3 år på de stora oceanerna.

Stefan anpassar sin föreläsningar efter målgruppen men har vissa inriktningar han brukar ha som utgångspunkt. Föreläsningen Mod att förändra kan vara en start på en ny dialog och skapa nyfikenhet om hur vi är programmerade och hur vi kan utgå från denna programmering för lyckade förändringsprocesser.

Staffan arbetar även med längre processer som på samma tema kan innefatta:

  • Kartläggning av kulturen – den inre dialogen
  • Workshop som arbetar fram ”den nya dialogen”
  • Förädling och framtagning av dokument från workshop
  • Utbildning av chefer och uppföljning
  • Lateralt tänkande, hur vi gör på riktigt (ett bra verktyg)
  • Exempel på organisationer som har lyckats tänka nytt och varför

Pressbild

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig. Du kan även ringa 08-77 22 577 eller maila info@speakersandfriends.se.