Ämne - årets talare

Mattias Klum

Filmare och fotograf med starkt miljöengagemang. Följ med på en inspirerande och fascinerande resa...

Thomas Ek - Förelasare - Föreläsning - Speakers&friends

Thomas Ek

Tillväxt under förändring – Möt superentreprenören bakom OBH Nordica Tillsammans med sin bror...