Ämne - bemötande

Eva Gyllensvaan - Föreläsning

Eva Gyllensvaan

Bemötande, kommunikation och teamutveckling. Eva Gyllensvaan är en flitigt anlitad föreläsare sedan mer än ett decennium och hon inspirerar och förmedlar kunskaper inom bemötande och kommunikation. Hennes föreläsningar är fartfyllda och en...

Erik Mattsson - Boka föreläsning | Boka föreläsare.

Erik Mattsson

Om du bara är dig själv blir du aldrig mer än du redan är. Vill du bli en duktig kommunikatör måste du träna. Tränar man blir man bra. Svårare än så är det inte. Märkligt är däremot att så många fortfarande tycks tro att den skicklige...

Carin Gotblad - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Carin Götblad

Vikten av inflytande och hur du som chef engagerar dina medarbetare. Carin Götblad är idag regionpolischef och har lång erfarenhet som chef i olika verksamheter och på olika nivåer. Carin har varit chef för polisen i Värmland och på Gotland men...

Pär Johansson - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Pär Johansson

I huvudet på en normalstörd. Trots massivt motstånd från omgivningen startade Pär Johansson 1996 Glada Hudik- teatern, en teatergrupp där utvecklingsstörda och normalstörda skådespelare agerar sida vid sida. Resan har kantats av en mängd...

Anna Bergholtz - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Anna Bergholtz

Alla har vi en blindbonus – förändring och inspiration. Anna Bergholtz är föreläsaren som förlorade synen, men som ändå ser det som andra missar – tillgången i det svåra. Något som kan bidra till så mycket mer än du någonsin kunnat ana...

Claes Schmidt / Sara Lund - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Claes Schmidt / Sara Lund

Kvinnor, män och alla vi andra. Claes föreläsning är full av avväpnande humor. I bästa fall blir du av med några av dina fördomar – i sämsta fall har du flyttat dina gränser en bit framåt. I båda fallen har du haft väldigt roligt! Claes Schmidt...

Sascha Abdelnabi - Föreläsning

Sascha Abdelnabi

Broar från utanförskap! Medryckande inspiration om hur du bygger broar för att bryta utanförskapet bland unga. Sascha Abdelnabi är en mycket uppskattad föreläsare som på ett inspirerande sätt delar med sig av sina erfarenhet för att bygga fler...

Hanna Wallensteen - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Hanna Wallensteen

Mångfald – att möta sådant man inte är van vid. Hanna Wallensteen och föreläser kring hur vi möter och bemöter okunskap, fördomar och rasism. Hon föreläser också kring adoptionsfrågor och är själv adopterad från Etiopien. Det är sällan...

Anna Rosengren - Boka föreläsning | Boka föreläsare

Anna Rosengren

Medvetna värderingar är mottot! Vi arbetar med verksamheter som på olika sätt bidrar till en bättre värld och med kunder som vill utveckla sig själva och världen i en sund och hållbar riktning. Anna Rosengren är konsult och teolog med särskild...