Ämne - boka föreläsare

Örjan Olsson

Kommunikation, beteende och ledarskap. Sedan början av 90-talet har Örjan arbetat som utbildare och...